RePLAY tools

Hier kan je onze RePLAY tools downloaden. Je hebt ze nodig voor sommige RePLAY methodieken. Uiteraard kan je de tools ook op je eigen manier gebruiken...

  • Hang telkens de 'stelling van de maand' uit.
  • Zet een nieuwe collega aan het denken met de casuskaartjes.
  • Bedenk je eigen methodiek met de ABC-kaartjes.
  • ... Welke toepassing kan je zelf bedenken?

Heb je een leuke toepassing bedacht? Laat het weten op onze Facebookgroep!

Klik op een icoon om het bijhorende bestand te downloaden. Inderdaad: gratis en voor niks! *

* Deze tools zijn het resultaat van een tweejarig praktijkgericht onderzoeksproject van de Arteveldehogeschool. We willen het werkveld met deze tools op een toegankelijke en kwaliteitsvolle manier ondersteunen in het werken aan risicovol spelen. Je mag onze tools daarom enkel downloaden en delen met anderen onder deze voorwaarden:

  • Je vermeldt © RePLAY Arteveldehogeschool als maker. De juiste referentie is: Sienaert, H., Vandorpe, B., Wemel, S., Ceulemans, A., & Lehouck, V. (2019). RePLAY tools [onuitgegeven document]. Arteveldehogeschool, Gent, België. Geraadpleegd via www.risicovolspelen.be  
  • Je laat ons werk intact.
  • Je gebruikt ons werk niet commercieel. Wil je onze tools toch commercieel gebruiken? Neem contact op via helena.sienaert@arteveldehs.be