Stages en bachelorproeven

Op zoek naar een stagiair? 

Als bedrijf of organisatie kunt u één of meerdere stagiairs vragen om voor u specifieke opdrachten te vervullen, die aansluiten bij hun competenties.

Alle stagiairs worden van nabij opgevolgd door hun stagebegeleider en lectoren. Tussen uw organisatie en Arteveldehogeschool wordt een duidelijke overeenkomst afgesloten waarin de contouren van de opdracht duidelijk omschreven worden.

Meer informatie over bachelorproeven

In het kader van bachelorproeven kunnen welbepaalde onderzoeksvragen behandeld worden of projecten gerealiseerd. Bachelorproeven worden steeds uitgevoerd onder begeleiding van een docent.

Contacteer de opleiding van waaruit u graag een stagiair zou inzetten of een bachelorproef laten realiseren.

Partnerscholen van één van onze lerarenopleidingen vinden hier de nodige informatie voor een vlotte samenwerking.