Bijscholingen en studiedagen

'Keep in touch': naar zorg van morgen

Sprekers leerstoel Verpleegkunde

Nico De fauw 

Hebben we nog verpleegkundigen nodig in 2050? 

Onze samenleving is in volle transitie. Vnl. omwille van de impact van nieuwe technologieën die in razende vaart de manier waarop we leven, wonen, werken, ons verplaatsen beïnvloeden. Het is een illusie om te denken dat het allemaal wel zal overwaaien of dat de zorgsector hiervan zal gespaard blijven. Want vergis je niet, we staan pas aan het begin van wat men ook wel 'disruptie van de zorgsector' noemt. Vervolgvraag is: wat betekent dit nu concreet voor het beroep van verpleegkundige? Welke rol zal men opnemen, welke taken zal men in de toekomst verrichten, welke competenties zal men nodig hebben? Of durven we ons ook de vraag stellen of we nog wel verpleegkundigen nodig hebben in pakweg 2050? 

Nico De fauw is afgestudeerd als lic. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (UGent). Na een carrière als kinderpsycholoog, expert zelfmoordpreventie, directeur in de geestelijke gezondheidszorg (CGG PassAnt), en stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro verantwoordelijk voor HR en de zorgberoepen, is Nico momenteel sinds 2,5 jaar drijvende kracht van In4care vzw. In4care is een ledenorganisatie meer dan 300 leden (zorgorganisaties, start-ups & bedrijven en kennisinstellingen) die tot doel heeft het realiseren van innovaties in zorg en welzijn om zo de gezondheidszorg toekomstbestendig, kwaliteitsvol en hartelijk houden. 

 

Ignaas Devisch 

Digitalisering van de zorg. Oude wijn in nieuwe zakken? 

Men hoeft geen Einstein te zijn om te voorspellen dat E-health en M-health de zorg grondig zullen veranderen: het digitaal delen van gegevens, de lage drempel om allerlei tests en screenings online aan te vragen, de versterking van de individuele autonomie, de relatie tussen een zorgverstrekker en een zorgontvanger die onder druk komt te staan. Tegelijk zou het een valkuil zijn te denken dat de ‘oude waarden’ – vertrouwen, respect, … - niet langer van tel zijn in een gedigitaliseerde zorgomgeving. Misschien worden ze wel belangrijker dan voorheen?  

In deze lezing overloopt Ignaas Devisch eerst de wetenschappelijke literatuur over de mogelijke bedreigingen van de digitalisering van de zorg, met enkele voorbeelden ter illustratie. Daarna gaat hij in op het belang van kernwaarden in de zorg en de verankering ervan in de dagelijkse omgang met mensen.  

Ignaas Devisch is professor in de medische filosofie en ethiek. Hij is daarnaast ook auteur en columnist en verzorgt consultancy op vlak van ethiek en filosofie voor bedrijven en particulieren. Hij is momenteel werkzaam aan de medische faculteit Universiteit Gent, en is gastonderzoeker vijf jaar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  

​ 

Willem van Mullem (moderator) 

Willem van Mullem is geboren in Brugge (°1986), en studeerde master in film- en televisiestudies Universiteit Gent. Willem is al 12 jaar actief als beroepsjournalist en sinds 2017 vast in dienst bij VRTNWS. Daarnaast geeft Willem ook les aan de Erasmushogeschool Brussel (vakgroep Journalistiek – vak Journalistieke Technieken Video). 

 

Yvonne Denier

Het pluisbloemeffect van een aanstekelijke ethiek in de zorg

Yvonne Denier is filosoof en ethicus. Als stafmedewerker ethische thema's bij Zorgnet-Icuro is ze mee verantwoordelijk voor de ethische visieontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties. Daarnaast is ze geassocieerd professor aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven).

Bestel het boek 'Het Pluisbloemeffect' met 10% lanceringskorting bovenop de gratis verzending. Surf naar www.lannoocampus.be/het-pluisbloemeffect en voeg het boek toe aan je winkelmandje. Voer de code 'pluisbloem_bv' in en de korting wordt automatisch verrekend.

Hein Vanhuyse

Het vernieuwde woonleefbeleid. Zes sporen en rollen ‘Wonen en leven in en met zorg’

Hoe bevorderen we ‘tevreden en/of gelukkig zijn binnen de zorg, het wonen en leven van mensen in kwetsbaarheid? We nemen je mee in een vernieuwd denken en doen aan de hand van zes sporen en zes rollen en een omgekeerd systeemdenken.

Hein Vanhuyse is woonleefbegeleider van het WZC ‘Ter lembeek’ en de referentiepersoon voor dementie in Wielsbeke.

 

Ruben Vanbosseghem

Betekenisvolle Activiteiten Methode, ook voor verpleegkundigen!

Betekenisvolle activiteiten zijn cruciaal in het dagelijks leven van bewoners in een woonzorgcentrum. Toch is het een uitdaging om ze in de praktijk te realiseren. Bij activiteiten denken we vaak aan ergotherapeuten en woonleefbegeleiders, maar wat kan de verpleegkundige en zorgkundige hierin betekenen? In deze workshop wordt de Betekenisvolle Activiteiten Methode (BAM) toegelicht en gaan we in dialoog over de rol van de verpleegkundige bij het realiseren van betekenisvolle activiteiten.

Ruben Vanbosseghem is docent in de opleiding bachelor in de verpleegkunde en onderzoeker in het expertisenetwerk Gezondheid en Zorg van de Arteveldehogeschool. Hij werkte mee aan het onderzoek en de ontwikkeling van de Betekenisvolle Activiteiten Methode en is mede-auteur van het gelijknamige boek. Hij deed ervaring op in diverse projecten, o.a. onderzoeker in diverse projecten over slimme technologie in de zorg, en projectleider in Interreg 2 Zeeën project Diabetes & WELLbeing. Hij is tevens valorisatiemanager in Arteveldehogeschool en is medeverantwoordelijke voor onderzoek en digitalisering in de opleiding verpleegkunde.

 

Dieter Vyt

High Fidelity simulatie en Shared VR: opleiding door immersie

Dieter Vyt licht drie innovatieve opleidings- en evaluatievormen uit de opleiding verpleegkunde toe. 1) Hoe creëren we een authentieke realistische leerervaring die toch veilig is voor student en patiënt? 2) Hoe train en evalueer je de “Human factors” in het verpleegkundig redeneren en handelen? en 3) Wat is “Shared VR”? Een praktijkvoorbeeld van een interdisciplinaire serious game.

Dieter Vyt heeft 10 jaar ervaring als verpleegkundige op intensieve zorg en als projectmedewerker kwaliteitszorg en ICT binnen een ziekenhuis. Momenteel is hij docent aan de opleiding verpleegkunde van de Arteveldehogeschool met expertise in modules rond het verpleegkundig redeneren en handelen in de chronische en acute zorg. Binnen SIM@rt neemt hij als lid van het kernteam de taken van algemene coördinatie en organisatie van de simulatiesessies op en het opvolgen van de strategische doelstellingen voor het bieden van kwaliteitsvolle high fidelity simulatie.

 

Marc De Spiegelaere 

Artificial Intelligence & Robotics 

Een greep uit AI, kunstmatige intelligence, algoritmes, machine- and deep learning, spraak-, beeld- en taalherkenning, zorg & sociale robots, chatbots, virtuele (persoonlijke) assistent, beperkingen én bedenkingen. 

Marc De Spiegelaere is master in de Wiskunde en master in de Informatica en werkzaam in de opleiding Verpleegkunde van de Arteveldehogeschool sinds 1989. Hij doceert ondertussen voornamelijk inhouden omtrent digitale bevragingen, dataverwerking bij kwantitatieve methoden, eHealth, Artificiële Intelligentie,  … in de verschillende opleidingen van het interessegebied “Gezondheid en Zorg”. Tevens begeleidt en ondersteunt hij studenten en collega-docenten in bovenstaande onderwerpen in deze opleidingen.   

 

Kurt Roesbeke 

The nurse after tomorrow 

Het is altijd al de uitdaging geweest voor de mens om met elkaar verbonden te zijn. Veel van de technologische ontwikkelingen in de voorbije eeuw hebben gemaakt dat we dit doel konden bereiken. Die verbinding is en blijft ook de uitdaging in de gezondheidszorg. De  klassieker van Jules Verne ‘de reis om de wereld in 80 dagen’ zou passend kunnen herschreven worden in ‘de reis om de wereld in 80 uur’. Deze keynote neemt je mee in de snelle ontwikkeling binnen en buiten gezondheidszorg. Beeld je in dat je verpleegkundige bent in 2030.  Voor welke uitdagingen sta je dan? 

Kurt Roesbeke werkt momenteel als beleidsmedewerker in het Maria Middelares te Gent. Sinds 2015 heeft hij al diverse (piloot) projecten gedaan waar zorg, innovatie en technologie bij elkaar komen. De ervaring die hij als verpleegkundige en leidinggevende op intensieve zorg voordien heeft opgedaan, waren de ideale bodem om op verder te bouwen.  Kurt maak je enthousiast als je vraagt om mee te denken en te bouwen naar de zorg 2.0. 

 

Greet Vanhoutte 

De Zorgsector = zorg dragen door de ander + ZELFZORG! 

In deze workshop belichten we één aspect van de stressproblematiek: hoe stress-symptomen herkennen én stress-reducerend aanpakken? Aan de hand van concrete, praktische en bruikbare tools leer je om op de werkvloer om te gaan met de stresssymptomen die je bij jezelf ervaart. 

Greet Vanhoutte verdiepte zich -als relaxatiekinesitherapeute en moraalfilosofe- in stressreductie en psychotherapeutisch lichaamswerk. Ze was werkzaam in het psychiatrisch centrum te Menen als psychomotorisch therapeute, ze runt een eigen praktijk in stressreductie en is docente zingeving, ethiek en neurowetenschappen in de school voor verpleegkunde ZoWe te Brugge.  

 

Inge De Smet & Jürgen Magerman

Vermaatschappelijking en de introductie van ervaringswerk gaan hand in hand. Maar hoe zit dat dan met die ervaringswerkers? Wat doen ze, wat doen ze niet en wat is de rol nog van jouw achtergrond en opleiding als professional?

Betekenen de ervaringswerkers een bedreiging voor het professionalisme van de hulpverlener of moeten we dit zien als een verrijking?  En waar zit die verrijking dan?

In deze workshop gaan we na een korte introductie over de impact van vermaatschappelijking op de professionele beroepsidentiteiten via stellingen in dialoog met een ervaringsdeskundige in de ggz. We proberen hierbij tot een antwoord te komen hoe we professionele en ervaringsdeskundige krachten kunnen bundelen tot het ontwikkelen van zo kwaliteitsvol mogelijke zorg”.

Inge De Smet is gedurende 20 jaar werkzaam geweest als psychiatrisch verpleegkundige met diverse doelgroepen binnen de gezondheidszorg: kinderen, volwassen met een persoonlijkheidsstoornis, volwassenen met een verslavingsproblematiek, ... Een rode draad gedurende haar werk was het zoeken naar een meerwaarde voor de zorgvragers in hun zorgtraject en dit te integreren in de dagelijkse begeleiding. Momenteel is Inge werkzaam als docent-stagebegeleider aan het IVV Sint-Vincentius campus Gent.  

Jürgen Magerman is 20 jaar actief geweest als psychiatrisch verpleegkundige en afdelingshoofd binnen het P.C. Dr. Guislain. Thans is hij op heden werkzaam als docent verpleegkunde aan Hogeschool Vives en vrijwillig onderzoeksmedewerker aan het Universitair Centrum voor Verpleegwetenschappen.

 

Griet Pennewaert

Blijf stress de baas door veerkrachtiger in het leven te staan

Griet Pennewaert, vertrouwenspersoon Arteveldehogeschool. Griet is criminoloog en klinisch psycholoog en naast vertrouwenspersoon ook tewerkgesteld in opleidingen gezondheidszorg aan de Arteveldehogeschool.

Iedereen heeft in meer of mindere mate te maken met stress. In deze sessie wordt er stilgestaan bij wat stress is en worden de belangrijkste componenten belicht die ons veerkrachtiger maken. Veerkracht is immers een krachtig antigif niet alleen tegen stress maar ook tegen burn-out.

Na het volgen van deze sessie kan je zelf aan de slag met de tips die in de sessie behandeld werden om veerkrachtiger in het leven te staan.

 

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden