Bijscholingen en studiedagen

'Keep in touch': naar zorg van morgen

Sprekers leerstoel Verpleegkunde

Nico De fauw 

Hebben we nog verpleegkundigen nodig in 2050? 

Onze samenleving is in volle transitie. Vnl. omwille van de impact van nieuwe technologieën die in razende vaart de manier waarop we leven, wonen, werken, ons verplaatsen beïnvloeden. Het is een illusie om te denken dat het allemaal wel zal overwaaien of dat de zorgsector hiervan zal gespaard blijven. Want vergis je niet, we staan pas aan het begin van wat men ook wel 'disruptie van de zorgsector' noemt. Vervolgvraag is: wat betekent dit nu concreet voor het beroep van verpleegkundige? Welke rol zal men opnemen, welke taken zal men in de toekomst verrichten, welke competenties zal men nodig hebben? Of durven we ons ook de vraag stellen of we nog wel verpleegkundigen nodig hebben in pakweg 2050? 

Nico De fauw is afgestudeerd als lic. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (UGent). Na een carrière als kinderpsycholoog, expert zelfmoordpreventie, directeur in de geestelijke gezondheidszorg (CGG PassAnt), en stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro verantwoordelijk voor HR en de zorgberoepen, is Nico momenteel sinds 2,5 jaar drijvende kracht van In4care vzw. In4care is een ledenorganisatie meer dan 300 leden (zorgorganisaties, start-ups & bedrijven en kennisinstellingen) die tot doel heeft het realiseren van innovaties in zorg en welzijn om zo de gezondheidszorg toekomstbestendig, kwaliteitsvol en hartelijk houden. 

 

Ignaas Devisch 

Digitalisering van de zorg. Oude wijn in nieuwe zakken? 

Men hoeft geen Einstein te zijn om te voorspellen dat E-health en M-health de zorg grondig zullen veranderen: het digitaal delen van gegevens, de lage drempel om allerlei tests en screenings online aan te vragen, de versterking van de individuele autonomie, de relatie tussen een zorgverstrekker en een zorgontvanger die onder druk komt te staan. Tegelijk zou het een valkuil zijn te denken dat de ‘oude waarden’ – vertrouwen, respect, … - niet langer van tel zijn in een gedigitaliseerde zorgomgeving. Misschien worden ze wel belangrijker dan voorheen?  

In deze lezing overloopt Ignaas Devisch eerst de wetenschappelijke literatuur over de mogelijke bedreigingen van de digitalisering van de zorg, met enkele voorbeelden ter illustratie. Daarna gaat hij in op het belang van kernwaarden in de zorg en de verankering ervan in de dagelijkse omgang met mensen.  

Ignaas Devisch is professor in de medische filosofie en ethiek. Hij is daarnaast ook auteur en columnist en verzorgt consultancy op vlak van ethiek en filosofie voor bedrijven en particulieren. Hij is momenteel werkzaam aan de medische faculteit Universiteit Gent, en is gastonderzoeker vijf jaar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  

​ 

Willem van Mullem (moderator) 

Willem van Mullem is geboren in Brugge (°1986), en studeerde master in film- en televisiestudies Universiteit Gent. Willem is al 12 jaar actief als beroepsjournalist en sinds 2017 vast in dienst bij VRTNWS. Daarnaast geeft Willem ook les aan de Erasmus Hogeschool Brussel (vakgroep Journalistiek – vak Journalistieke Technieken Video). 

 

Marlies Meersman 

Waar zorg raakt 

Ons lichaam is ingang naar onze emoties, via ons lichaam beleven we de wereld. Wat als ons lichaam niet meer meewerkt? Als ons lichaam wordt overgegeven aan anderen die er nu zorg voor moeten dragen en het eigenlijk niet meer voelt als ‘eigen’. In deze workshop gaan we dieper in op het lichaam als toegangspoort tot de persoon. We gaan dieper in op de vraag hoe lichaamsbeleving kan werken, wat de rol van aanraking hierin kan zijn en hoe dit ook kan bijdragen tot betere zorg. 

Marlies Meersman is psychologe, seksuologe en psychotherapeute in AZ Groeninge, waar ze op veschillende oncologische afdelingen werkt. 

 

Hein Vanhuyse 

Het vernieuwde woonleefbeleid. Zes sporen en rollen ‘Wonen en leven in en met zorg’ 

Hoe bevorderen we ‘tevreden en/of gelukkig zijn binnen de zorg, het wonen en leven van mensen in kwetsbaarheid? We nemen je mee in een vernieuwd denken en doen aan de hand van zes sporen en zes rollen en een omgekeerd systeemdenken. 

Hein Vanhuyse is woonleefbegeleider van het WZC ‘Ter lembeek’ en de referentiepersoon voor dementie in Wielsbeke. 

 


Valerie Desmet 

De kracht van haptonomisch contact tijdens de zorg 

Via ervaringsoefeningen gaan we aan de slag om de basisbegrippen vanuit haptonomie te herkennen en toe te passen in ons contact met anderen. We ontdekken de kansen om moeilijk gedrag te voorkomen en om een gevoelsmatige contact te krijgen bij moeilijk bereikbare mensen. 

Valerie Desmet bachelor in de ergotherapie en heeft praktijkervaring bij het werken met ouderen met dementie. Ze geeft les aan Arteveldehogeschool te Gent en in CVO Miras te Kortrijk 

 

Erly Vandenabeele 

Simulatie en CRM op de werkvloer 

Wat zijn simulatie en CRM precies, wat zijn de misverstanden en wat voor mogelijkheden en voordelen bieden ze op de werkvloer. We bekijken ook de mogelijkheden tot interdisciplinaire training en het gebruik van debriefing na incidenten/interventies in realiteit. Hoe implementeert u het best CRM op uw dienst en hoe kunnen wij u daarbij helpen. 

Erly Vandenabeele is verpleegkundige. Hij is half-time werkzaam op Kulak in het vaardigheidscentrum geneeskunde, waar hij onder meer instaat voor de practica klinische vaardigheden en simulatieonderwijs in de Bachelor Geneeskunde. Daarnaast is Erly ook half-time werkzaam aan Arteveldehogeschool als docent in de opleiding Verpleegkunde en binnen Sim@rt, het simulatieteam. 

 

Juul Lemey & Kristof Cleymans  

Realities 

Termen zoals virtual, extended, mixed en augmented reality vliegen ons om de oren. We bekijken concreet wat deze concepten voorstellen en wat hun meerwaarde voor de gezondheidszorg is. 

Juul Lemey is master in de Verpleegkunde en Vroedkunde en werkzaam in de opleiding Verpleegkunde van de Arteveldehogeschool sinds 2012. Hij doceert voornamelijk inhouden omtrent eHealth, evidence based practice en wondzorg en was de afgelopen jaren betrokken bij meerdere onderzoeksprojecten rond digitalisering in de gezondheidszorg. Die focusten onder andere op gerontechnologie, werkhervatting na kanker en image recognition in wondzorg. 

Kristof Cleymans is sociaal werker en informaticus. Als praktijklector aan de Arteveldehogeschool binnen het expertisenetwerk Gezondheid en Zorg, is hij actief in verschillende opleidingsonderdelen rond gezondheidszorg en technologie. Verder is hij projectmedewerker binnen diverse projecten rond onderwijstechnologie en technologie binnen gezondheid en zorg. 

 

Marc De Spiegelaere 

Artificial Intelligence & Robotics 

Een greep uit AI, kunstmatige intelligence, algoritmes, machine- and deep learning, spraak-, beeld- en taalherkenning, zorg & sociale robots, chatbots, virtuele (persoonlijke) assistent, beperkingen én bedenkingen. 

Marc De Spiegelaere is master in de Wiskunde en master in de Informatica en werkzaam in de opleiding Verpleegkunde van de Arteveldehogeschool sinds 1989. Hij doceert ondertussen voornamelijk inhouden omtrent digitale bevragingen, dataverwerking bij kwantitatieve methoden, eHealth, Artificiële Intelligentie,  … in de verschillende opleidingen van het interessegebied “Gezondheid en Zorg”. Tevens begeleidt en ondersteunt hij studenten en collega-docenten in bovenstaande onderwerpen in deze opleidingen.   

 

Greet Vanhoutte 

De Zorgsector = zorg dragen door de ander + ZELFZORG! 

In deze workshop belichten we één aspect van de stressproblematiek: hoe stress-symptomen herkennen én stress-reducerend aanpakken? Aan de hand van concrete, praktische en bruikbare tools leer je om op de werkvloer om te gaan met de stresssymptomen die je bij jezelf ervaart. 

Greet Vanhoutte verdiepte zich -als relaxatiekinesitherapeute en moraalfilosofe- in stressreductie en psychotherapeutisch lichaamswerk. Ze was werkzaam in het psychiatrisch centrum te Menen als psychomotorisch therapeute, ze runt een eigen praktijk in stressreductie en is docente zingeving, ethiek en neurowetenschappen in de school voor verpleegkunde ZoWe te Brugge.  

 

Kurt Roesbeke 

The nurse after tomorrow 

Het is altijd al de uitdaging geweest voor de mens om met elkaar verbonden te zijn. Veel van de technologische ontwikkelingen in de voorbije eeuw hebben gemaakt dat we dit doel konden bereiken. Die verbinding is en blijft ook de uitdaging in de gezondheidszorg. De  klassieker van Jules Verne ‘de reis om de wereld in 80 dagen’ zou passend kunnen herschreven worden in ‘de reis om de wereld in 80 uur’. Deze keynote neemt je mee in de snelle ontwikkeling binnen en buiten gezondheidszorg. Beeld je in dat je verpleegkundige bent in 2030.  Voor welke uitdagingen sta je dan? 

Kurt Roesbeke werkt momenteel als beleidsmedewerker in het Maria Middelares te Gent. Sinds 2015 heeft hij al diverse (piloot) projecten gedaan waar zorg, innovatie en technologie bij elkaar komen. De ervaring die hij als verpleegkundige en leidinggevende op intensieve zorg voordien heeft opgedaan, waren de ideale bodem om op verder te bouwen.  Kurt maak je enthousiast als je vraagt om mee te denken en te bouwen naar de zorg 2.0. 

 

Inge De Smet & Jürgen Magerman

Ervaringsdeskundige in het werkveld! en ik dan... als bekwame verpleegkundige!  Een mooi verhaal in gezondheidzorg... maar hoe maak ik deze klik als persoon, als verpleegkundige!  

Dan sta je daar in het werkveld als verpleegkundige, pas afgestudeerd of met een pak aan werkervaring; bijscholingen.... En dan opeens, een ervaringsdeskundige op de werkvloer... geen opleiding, geen werkervaring, ...  

Een bedreiging of eerder een uitdaging. Wanneer een bedreiging een uitdaging kan worden voor je als verpleegkundige; als persoon. Wanneer een bedreiging een meerwaarde kan worden in je persoonlijke en professionele begeleiding van je zorgvragers.  
In deze workshop gaan we samen in dialoog met een ervaringsdeskundige uit de ggz en proberen we tot een antwoord te komen hoe je dit persoonlijk en professioneel kan aanpakken waardoor beide ervaringen (professionele en ervaringsdeskundige) kunnen gebundeld worden. 

Inge De Smet is gedurende 20 jaar werkzaam geweest als psychiatrisch verpleegkundige met diverse doelgroepen binnen de gezondheidszorg: kinderen, volwassen met een persoonlijkheidsstoornis, volwassenen met een verslavingsproblematiek, ... Een rode draad gedurende haar werk was het zoeken naar een meerwaarde voor de zorgvragers in hun zorgtraject en dit te integreren in de dagelijkse begeleiding. Momenteel is Inge werkzaam als docent-stagebegeleider aan het IVV Sint-Vincentius campus Gent. 

Jürgen Magerman is onderzoeksmedewerker Expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL) & docent vakgroep Orthopedagogiek.
 

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden