STEM: Hoe kan je creativiteit binnen natuurwetenschappen stimuleren? Concrete tools, tips en tricks!

Programma

Creatief denken is de basis van wetenschap. Zonder creatieve en kritische geesten zouden er geen vragen gesteld worden, geen hypothesen en theorieën geformuleerd worden en zouden we geen wetenschappelijke innovaties kennen. In deze workshop worden werkvormen, casussen, tips en tricks besproken hoe leraren natuurwetenschappen hun leerlingen kunnen aanzetten tot meer creativiteit. Deelnemers aan deze workshop krijgen het boek  ‘Creativiteit bij natuurwetenschappen!?’. (Er wordt hiervoor een extra kost van 15 euro aangerekend).

Wanneer?

Woensdag 14 december 2016
13u00 tot 16u00

Waar?

Arteveldehogeschool Gent,
Campus Kattenberg
Kattenberg 9, Gent

Kostprijs

€60

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Jan De Lange
Docent