Infosessie studeren in het hoger onderwijs

Contactpersoon:

Delphine Goethals
Dienst studieadvies
tel. 09 234 90 34
e-mail delphine.goethals@arteveldehs.be

Doelgroep:

Iedereen die meer wilt weten over studeren in het hoger onderwijs

Inhoud:

Praktisch:
  • Donderdag 25 januari 2018, start om 20u
  • Campus Kantienberg, Voetweg 66, Gent -> ligging en bereikbaarheid
  • Gratis (inschrijven verplicht)
Inhoud:

Wat is het verschil tussen secundair en hoger onderwijs? Wat is het leerkrediet? Hoe gebeuren evaluaties? Wat zijn studiepunten? Hoe vind je een kot? Wat is het kostenplaatje?
Niet enkel toekomstige studenten stellen zich dergelijke vragen, maar ook hun ouders of begeleiders zijn hier intens mee bezig.

Ouders blijken steeds sterker betrokken te zijn bij de studiekeuze van hun toekomstig student. De Arteveldehogeschool erkent de rol van ouders en begeleiders bij de studiekeuze én bij de latere studieloopbaan. Net als de toekomstige studenten zelf, wil de Arteveldehogeschool ook hen goed voorbereiden op een vlotte start in het hoger onderwijs.

De vele aspecten van het leven van een hogeschoolstudent worden belicht.
Ouders en begeleiders krijgen de kans om extra vragen te stellen. Ook de toekomstige studenten zelf zijn uiteraard welkom.
De nadruk ligt op concrete en objectieve informatie die relevant is ongeacht aan welke instelling de jongere wil studeren. 

Voor opleidingsspecifieke info kan je terecht op een infodag

Programma:

20.00u  Welkomstwoord (Ruben Dobbelaere, diensthoofd dienst studentenvoorzieningen en studieadvies)
20.10u  Kiezen en studeren in het hoger onderwijs (Lobke Dedrie, verantwoordelijke instroombeleid dienst studieadvies)
21.10u  Sociale voorzieningen in het hoger onderwijs (Ruben Dobbelaere, diensthoofd dienst studentenvoorzieningen en studieadvies)
21.30u  Vragenronde
21.45u  Afsluitende receptie

 

Inschrijvingsformulier: