Info

Studielicht is een website waar studenten tips vinden over veel gebruikte beoordelingsvormen in het hoger onderwijs. Er worden 11 beoordelingsvormen beschreven. Telkens valt te lezen hoe de beoordelingsvorm verloopt, hoe de student zich het beste kan voorbereiden, wat veel voorkomende moeilijkheden zijn enz.

Doel van Studielicht is om de studenten te informeren over beoordelingsvormen zodat de student zijn persoonlijke leerstijl kan aanpassen aan de wijze waarop beoordeeld wordt.

 

Studielicht werd ontwikkeld binnen de Arteveldehogeschool. Het is een realisatie van de Dienst Onderwijsontwikkeling & Internationalisering in samenwerking met de Dienst Studieadvies en de leercoaches van de Arteveldehogeschool. Vanuit de Bachelor in de Journalistiek en Bachelor in het Communicatiemanagement werd de schrijfstijl en -taal kritisch bekeken.

 

De website bevat links naar internetsites die buiten het domein van www.studielicht.be liggen. Arteveldehogeschool is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van deze internetsites.

De tips in Studielicht hebben een vrijblijvend karakter en hebben louter een inspirerende bedoeling. Elke hogeronderwijsinstelling of opleiding is vrij om met betrekking tot de verschillende beoordelingsvormen eigen afspraken en regels te hanteren. Raadpleeg steeds het examenreglement van de instelling en de opleidingsspecifieke afspraken. Heb je vragen over de manier van beoordeling in een specifiek opleidingsonderdeel, bekijk de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel of contacteer de verantwoordelijke docent.

 

Elke hogeronderwijsinstelling of opleiding kan specifieke benamingen voor beoordelingsvormen gebruiken. De benamingen die hier worden gebruikt, gelden dus niet standaard ook meteen voor jou.

 

Studenten uit het hoger onderwijs: Studielicht richt zich in eerste instantie tot studenten in het hoger onderwijs.

 

Leerlingen uit het secundair onderwijs: Ook studenten uit het secundair onderwijs kunnen op deze website terecht.

  • Een aantal beoordelingsvormen worden immers ook gebruikt in het secundair onderwijs, vb. mondeling examen, presentatie, paper,...
  • Leerlingen uit het secundair onderwijs die zich willen voorbereiden op hun start in het hoger onderwijs kunnen alvast kennis maken met beoordelingsvormen. In deze context verwijzen we ook graag naar de website 'Klaar voor hoger onderwijs'.

 

Leerkrachten uit het secundair onderwijs, CLB-medewerkers en docenten uit het hoger onderwijs: Leerkrachten, CLB-medewerkers en docenten kunnen via Studielicht aan hun studenten gerichte tips geven omtrent examens en examenvoorbereiding.

Studielicht is steeds in ontwikkeling en wordt regelmatig aangepast. Heb je zelf een interessante studietip of suggesties voor verbetering,

neem dan contact op via bovenstaande contactfunctie.

 

De studenten van de Arteveldehogeschool kunnen voor meer vragen omtrent studeren steeds contact opnemen met de leercoach van de opleiding. Een overzicht van alle leercoaches vind je hier.
 

Wil je graag Studielicht bekend maken aan studenten, lectoren, collega's, CLB-medewerkers of andere geïnteresseerden? Doe gerust! Download de flyer in bijlage en verspreid hem volop!