Wat doe ik met de feedback?

  • Je docent bepaalt of en hoe jij de scores/feedback die je kreeg van je medestudenten ontvangt. Soms wordt de feedback besproken in een gesprek met de docent. Soms krijg je de feedback via een formulier.
  • Gebruik de feedback van je medestudenten als een leermiddel. Ga er constructief mee aan de slag. Het kan je verder helpen in je groeiproces. Detecteer je sterke en zwakkere punten.
  • Plaats je zelfevaluatie naast de peer evaluatie en reflecteer hierop. Op welke criteria lopen de beoordelingen gelijk? Op welke criteria lopen de boordeling uiteen? Kan je hier een verklaring aan geven? Heb je de neiging om jezelf soms te over- of onderschatten?
  • De docent bepaalt of en op welke wijze het peer assessment invloed heeft op je quotering. Onthoud dat de docent de eindverantwoordelijkheid over de beoordeling behoudt.  
  • Heb je twijfels bij de gang van zaken? Voel je je niet juist gewaardeerd binnen je groep? Zijn er spanningen die jullie niet opgelost krijgen? Ga ermee naar je docent en maak het bespreekbaar.