Welke schrijfstijl hanteer ik het best in mijn paper?

De schrijfstijl hangt af van welk soort paper je moet schrijven: een wetenschappelijk paper vereist een andere stijl dan een betoog waarin je je eigen mening moet beargumenteren, of waarin je de lezer van een bepaald standpunt wilt overtuigen. Vraag na of je voorbeelden van papers mag inkijken om een idee te krijgen.
Er zijn een aantal algemene tips:

  • Schrijf niet te informeel of in spreektaal. Hoewel een paper niet te plechtig of afstandelijk hoeft te klinken, moet de taal wel verzorgd en zakelijk genoeg blijven.
  • Gebruik geen te formele of archaïsche woorden.
  • Lange zinnen zijn meestal moeilijker te lezen dan korte zinnen. Vermijd ook te lange opsommingen.
  • Schrijf zo actief mogelijk.Een teveel aan passieve constructies maakt je paper indirect, zakelijk en afstandelijk.
  • Vermijd een opeenstapeling van ‘men’: ‘men’ is een vaag woord, omdat het verschillende betekenissen kan hebben
  • Voorkom het gebruik van steeds hetzelfde woord in een zin of alinea (bijvoorbeeld: ‘uit onderzoek blijkt dat…’). Het leest prettiger als er variatie in de woordkeuze is. Zoek eventueel synoniemen op http://www.synoniemen.net/.
  • Gebruik de tegenwoordige en de verleden tijd niet door elkaar.
  • Gebruik lezersaanduidingen zoals ’ je’ en ‘u’ niet door elkaar.


In deze bijlage vind je concrete voorbeelden bij deze tips: wat is een geschikte schrijfstijl, wat is een minder geschikte schrijfstijl?