Hoe geef ik mijn paper een mooie en professionele lay-out?

In eerste instantie volg je de richtlijnen die je hierover gekregen hebt van de verantwoordelijke docent.  Een verzorgde lay-out is belangrijk, maar overdrijf niet: te veel aandacht voor ‘kleur en glans’ neemt de aandacht weg van de inhoud.

Voor een goede lay-out let je op het volgende:
• Kies een lettertype dat zakelijk is, groot genoeg en duidelijk leesbaar. Een voorbeeld is het lettertype Calibri, puntgrootte 11.
• Plaats niet te veel tekst op een pagina. Zorg voor voldoende witruimte. Zo wordt rust gecreëerd. Een overvolle pagina schrikt je lezer af.
Alinea’s zijn het best niet te lang of niet te kort. Een alinea is gemiddeld 6 zinnen of 10 regels lang.
• Als je op een woord de nadruk wilt leggen, zet dat dan vet of cursief maar niet in hoofdletters. Wees ook zuinig met onderstrepen.
• Als je met hoofdstukken werkt, kan je die nummeren.
• Schrijf getallen onder twintig voluit, net als tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend, enz.

 

In deze bijlage vind je concrete voorbeelden bij deze tips: wat is een geschikte lay-out, wat is een minder geschikte lay-out?