Hoe ziet een meerkeuze-examen eruit?

Een meerkeuze-examen (ook wel multiplechoice-examen genoemd) bestaat uit een reeks vragen waarbij je per vraag een aantal antwoordalternatieven gepresenteerd krijgt. Daaruit moet je het juiste antwoord aanduiden.

Bijvoorbeeld:

De gemeente Herentals ligt in de provincie:

a.  Limburg
b. Antwerpen
c. Vlaams-Brabant
d. Oost-Vlaanderen
 

Meerkeuzevragen zijn vooral gericht op weten, begrijpen en toepassen. Het gaat zeker niet louter om feitenkennis, ook inzicht kan bevraagd worden. Je docent kan je bijvoorbeeld een korte casus, krantenartikel, grafiek, figuur of tabel voorleggen gevolgd door een aantal inzichtsvragen.