Hoe bereid ik me voor op een meerkeuze-examen?

  • Lees en bestudeer de verplichte leerinhouden en literatuur. Besteed extra aandacht aan nauwkeurige formulering, afbakening van begrippen en definities, toepassingsgebeid van theorieën, wetten, formules,…
  • Leer niet puur op herkenning! Je hoeft weliswaar geen antwoorden neer te schrijven, maar dat betekent niet dat je de leerinhouden niet grondig moet studeren en begrijpen. Om het juiste antwoordalternatief te kunnen onderscheiden van de foutieve afleiders, moet je de leerinhouden net zeer goed beheersen. Nauwkeurigheid en volledigheid zijn dikwijls nog belangrijker dan bij andere beoordelingsvormen.
  • Maak een samenvatting en giet die eventueel in een mindmap. Door een mindmap te maken krijg je een goed overzicht van de samenhang tussen de verschillende onderdelen.
  • Leg moeilijke onderdelen uit aan een medestudent. Op die manier kom je te weten of je alles echt begrijpt. Indien je sommige onderdelen niet zo goed beheerst, bestudeer je de inhouden nogmaals en oefen je verder in.
  • Oefen de methodiek van een meerkeuze-examen vooraf in een niet-gestresseerde situatie.
    • Je kan oefenen met voorbeeldexamenvragen die de docent besprak tijdens de contactmomenten of met examenvragen uit vorige academiejaren. Zorg ervoor dat je de redenering begrijpt achter het antwoord; leer deze antwoorden zeker niet uit het hoofd.
    • Via http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/mctent/tvrg.html kan je een voorbeeldmeerkeuze-examen doorlopen. Na elkaar worden tien vraagstukken gepresenteerd. Gebruik zonodig potlood en papier om ze op te lossen. Kies het beste antwoord en klik dat antwoord aan.
  • Slaap voldoende de nacht voor het meerkeuze-examen.