Als ik alle vragen overlopen heb, moet ik dan ook mijn antwoorden controleren?

Als je op het einde alle meerkeuzevragen nog eens overloopt, verander dan niet in paniek al jouw antwoorden. ‘Verbeteren’ wordt dan eigenlijk ‘verslechteren’. Corrigeer alleen op grond van een nieuw inzicht. Corrigeer niet omdat je onrustig wordt of sterk begint te twijfelen.