Wat kan ik van de docent verwachten bij een meerkeuze-examen?

  • De docent licht je op voorhand in over de wijze waarop het meerkeuze-examen zal plaatsvinden: beschikbare tijd, op papier of digitaal, al dan niet met giscorrectie,…
  • Tijdens de contactmomenten of in het cursusmateriaal kan de docent voorbeeldexamenvragen opnemen.
  • De docent bepaalt de slaaggrens. Soms wordt vooraf vastgelegd dat je een bepaald percentage van de vragen juist moet beantwoorden vooraleer je kan slagen. Bijvoorbeeld: ‘Je moet 60 % van de vragen juist beantwoorden om te kunnen slagen’.