Welke feedback krijg ik na het meerkeuze-examen?

  • Je krijgt een cijfer op basis van de goed en fout beantwoorde vragen en een eventuele giscorrectie, rekening houdend met de slaaggrens.
  • In een nabespreking krijg je zicht op wat je wel of niet goed begreep.
  • Op vraag kan je tijdens de feedbackdag het meerkeuze-examen inkijken.