Hoe bereid ik mijn mondelinge presentatie voor?

 Begin niet onvoorbereid aan een presentatie. Doorloop volgende stappen tijdens je voorbereiding:

 • Stap 0: Analyseer de opdracht en je publiek.
 • Stap 1: Brainstorm over de inhoud.
 • Stap 2: Selecteer en orden de informatie.
 • Stap 3: Bepaal welke visuele hulpmiddelen je gaat gebruiken.
 • Stap 4:Gebruik een spreekschema als hulpmiddel bij je presentatie.
 • Stap 5: Oefenje presentatie een aantal keer.

 

Hier vind je per stap meer informatie en tips.

  

Stap 0: Analyseer de opdracht en je publiek

 • De opdracht:
  • Verzorg je de presentatie individueel of samen met medestudenten? Is het de bedoeling dat alle studenten aan het woord komen wanneer je de presentatie in groep moet uitvoeren?
  • Zorg ervoor dat je weet waarop je beoordeeld zult worden: informeer naar de beoordelingscriteria. Gaat het louter om de inhoud of wordt ook de kwaliteit van de presentatie beoordeeld? De docent kan je bijvoorbeeld beoordelen op duidelijkheid, samenhang, mondelinge taalvaardigheid, interactie, kritische ingesteldheid, inhoudelijke kwaliteit, inzicht, structuur, gebruik van ondersteunende materialen, enz
   Het departement Lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven ontwikkelde in samenwerking met het Steunpunt NT2 een kijkwijzer 'voorbereide mondelinge presentatie'. Deze kijkwijzer is een voorbeeld van een beoordelingsformulier dat kan gebruikt worden bij de beoordeling van een presentatie. In de kijkwijzer zie je vier rubrieken die beoordeeld worden: structuur, schooltaalvaardigheid, materiële organisatie en vlotheid. Elke rubriek wordt geconcretiseerd in zichtbaar gedrag. Bekijk hier een verkorte samenvatting, of het volledige instrument.
  • Het publiek: Wie zal in het publiek zitten: medestudenten, docenten, mensen uit het werkveld, enz.?

 

Stap 1: Brainstorm over de inhoud

Neem een vel papier en noteer alles waarover je publiek iets zou willen horen. Wees zo volledig mogelijk en denk nu nog niet na of je die elementen al dan niet zal gebruiken. Als je nog niet veel weet over het onderwerp, ga dan op zoek naar extra informatie. Zorg ervoor dat je de inhoud beheerst.

 

Stap 2: Selecteer en orden de informatie

Leg de nadruk op de kern; je kan niet alles vertellen wat je weet over het onderwerp. Dat resulteert in het bouwplan van je presentatie. Schrijf het bouwplan voor jezelf uit, zodat je concreet weet wat je zal vertellen. In deze bijlage vind je een voorbeeld van een bouwplan voor een presentatie.

 

Stap 3: Bepaal welke visuele hulpmiddelen je gaat gebruiken

Je hebt de keuze uit een aantal mogelijkheden:

 • een bord of flip-over waarop je de sleutelideeën schrijft. Om op het bord iets te noteren, moet je ofwel krijt ofwel een whiteboardmarker meebrengen.
 • een transparant op een overheadprojector. Om transparanten te projecteren, is een overheadprojector vereist.
 • foto’s op papier. Wil je foto’s ophangen? Zorg er dan voor dat je magneten of plakband meebrengt.
 • voorwerpen.
 • video-en audiofragementen.
 • powerpointpresentatie. Indien je een powerpointpresentatie of een video- en/of audiofragment wil gebruiken, check even of je een pc en een beamer hebt in het lokaal waar je je presentatie moet geven.

 

Stap 4: Gebruik een spreekschema als hulpmiddel bij je presentatie

 • Een spreekschema is een ‘spiekbriefje’ dat je in je handen houdt en waarnaar je af en toe kan kijken. De eerste kolom kan de tijdsindicatie bevatten. In de tweede kolom kan je het bouwplan uitwerken in trefwoorden en korte zinnen. In de derde kolom kan je allerlei aanwijzingen plaatsen zoals materiaal klaarzetten, notitie maken aan het bord … In deze bijlage vind je een voorbeeld van een spreekschema.
 • Zorg ervoor dat je spiekbriefje geen vodje papier is.
 • Schrijf de inleiding, overgangpassages, citaten en het slot volledig uit.

 

Stap 5: Oefen je presentatie een aantal keer

Als je oefent, krijg je een idee van hoelang je presentatie zal duren. Ga op zoek naar illustraties, voorbeelden, anekdotes en vragen die aansluiten bij de ervaringswereld van je publiek.