Hoe ga ik aan de slag?

  • Bepaal waarover je gaat reflecteren. Zorg er met andere woorden dat het doel van de reflectieopdracht duidelijk is. Je kan reflecteren over:
    • de manier waarop je persoonlijk functioneert (wie je bent, waarom je dingen doet,…)
    • de manier waarop je beroepsmatig functioneert (wat is het effect van je handelen,…)
  • Vertrek steeds vanuit concrete situaties en concreet gedrag dat je stelde.
  • Probeer objectief te zijn over jezelf, veroordeel jezelf niet. Het doel is te groeien, dat kan je vooral door eerlijk, rustig en objectief naar jezelf te kijken en te aanvaarden dat je niet perfect kan zijn.
  • Structureer je reflectie door een reflectiemethodiek toe te passen. OPGELET! In deze website Studielicht vind je twee voorbeelden van methodieken. Ga natuurlijk eerst na welke methodiek jouw docent hanteert. Als je vrij bent om een eigen structuur in je reflectie toe te passen, kan je gebruikmaken van een van de methodieken die we hieronder toelichten.
  • Neem in je reflectie ook feedback van anderen mee. Het maakt je reflectie rijker en helpt om ze objectiever te maken.
  • Reflecteer op geregelde tijdstippen, zo kan je aantonen dat je ook effectief aan de slag ging met je reflectieresultaten en hoef je op het einde niet zo diep graven om concrete voorbeelden te vinden.