Wat moet ik weten over peer assessment?

  • Bij peer assessment worden studenten ingeschakeld in het beoordelingsproces van elkaar. Je geeft aan je medestudenten feedback over een product, een prestatie of een proces. Dat gebeurt door een score of open feedback te geven op vooraf vastgelegde criteria.
    • Voorbeeld van mogelijke beoordelingscriteria: initiatief nemen, goed voorbereid zijn, constructief zoeken naar oplossingen voor problemen, enz.
  • Via peer assessment leer je te beoordelen/feedback te geven.
  • Je leert de beoordelingscriteria aan den lijve kennen en gaat ze ook beter op jezelf toepassen. Door anderen te beoordelen, ga je nadenken over wat goed is.
  • Je leert je openstellen voor opmerkingen en die opmerkingen te beschouwen als een startpunt voor je leerproces.
  • Peer assessment kan gebeuren via een papieren formulier, via een excelbestand of via een online tool in het digitale leerplatform. Je docent zal je meer informatie geven over de wijze waarop peer assessment wordt afgenomen.