Hoe rond ik af?

  • Lees je examen grondig na, zowel op inhoud als op taal.
    • Inhoud: Staat alles erin? Wijzig je antwoord alleen als je er zeker van bent dat het een verbetering is.
    • Taal: Spellingfouten, grammaticale fouten en andere taalfouten maken altijd een slechte indruk en kunnen je quotering negatief beïnvloeden.
  • Controleer of je alle vragen en onderdelen beantwoord hebt.
  • Als je iets niet weet, kunnen flarden kennis of redeneringen toch punten opleveren. Maar schrijf zeker geen onzin op; vermijd antwoorden naast de kwestie.