Hoe werk ik aan mijn portfolio?

Algemene tips:

  • Zorg dat je weet wat het belangrijkste doel is van het portfolio: reflectie op en ontwikkeling van je competenties (ontwikkelingsportfolio), beoordeling van je competenties (beoordelingsportfolio) of presenteren en profileren van je competenties (presentatie- of showcaseportfolio).
  • Lees goed door wat er precies van je verwacht wordt in het portfolio. Raadpleeg hiervoor de handleiding en aanwijzingen van de docent over het portfolio.
  • Een goed gevuld portfolio is niet per definitie ook een goed portfolio: verzamel je bewijsmateriaal gericht. Soms geldt het principe ‘less is more’.
  • Zorg dat je vaardig wordt in het verzamelen, ordenen, selecteren en presenteren van materiaal.
  • Opbouw en structuur zijn belangrijk: het is niet de taak van een docent om zich door een portfolio van 100 bladzijden of een onoverzichtelijke website te worstelen. Orden het materiaal degelijk via een inhoudsopgave, tussenbladen, menuoverzichten enz.
  • Als je uitleg of verantwoording bij bewijsstukken voegt, schrijf helder, krachtig en bondig.
  • Laat zien wat je bereikt hebt en waar je trots op bent. Wees zeker niet te bescheiden, maar verzin ook niets.