Welke bewijsstukken moeten er in mijn portfolio?

  • Je bent hier als student – binnen de richtlijnen qua vorm en inhoud – vrij in. Iedereen heeft andere ervaringen en dus andere bewijzen.
  • Het gaat om de bewijzen die je zelf belangrijk vindt en die voor jou relevant en kwaliteitsvol zijn.
  • Je kan je portfolio vergelijken met dat van andere studenten om een idee te krijgen, maar laat je er niet te veel door leiden en kies zelf.
  • Belangrijk is om te denken: wat heeft er echt toe bijgedragen dat je de competenties hebt ontwikkeld?