Hoe verzorg ik mijn taal?

  • Antwoord op een dynamische en boeiende manier. Vermijd eentonigheid en afdreunen.
  • Vertel het antwoord in plaats van het af te lezen zonder enig oogcontact.
  • Zeg liever: “Ik denk er even over na.” of “Ik zoek de juiste term.’ in plaats van een langgerekte ‘Euh…’.
  • Verzorg je taalgebruik, maar overdrijf niet. Enkele voorbeelden van veel voorkomend onverzorgd taalgebruik (Bron: Syllabus communicatieve vorming – taal – 1 OSO - Arteveldehogeschool):

- ontbrekende slotmedeklinkers: da’, wa’, nie’, goe’, ma’

- ontbrekende h: ‘elemaal, ‘ebt, g’ad

- verkeerd lidwoord: de moment, het stad

- verkeerd verbindingswoord: lidwoord bij persoonsnaam of namen van tijdschriften: de Jan, de professor Van Herck, de Humo

- ekik voor: ik

- gij voor: je

- verbogen lidwoorden: ne jongen, nen boek, e secondje

- verbogen voornaamwoorden: mijnen boek, hare jas, onzen auto, dienen hond

- verkleinwoorden op –ke: meiske, boekske, bloemeke

- van of voor in plaats van om: We probeerden van op tijd te komen. Hij vroeg voor te gaan zwemmen.

- van in plaats van dat: hij zegt van, ik denk van

- twee keer gaan: We gaan gaan zwemmen.

 

contact form

test