Waarom is permanente evaluatie interessant voor mij?

  • Je verwerkt de leerinhouden continu over het academiejaar. Je tijdsinvestering is verspreid over het semester in plaats van geconcentreerd op één moment in de examenperiode.
  • Permanente evaluatie kan je stimuleren tot regelmatige inzet.
  • Je krijgt de kans om je kennen en kunnen op verschillende momenten te demonstreren.
  • Je krijgt geregeld feedback over je groei, ervaren knelpunten of vorderingen ten aanzien van de te bereiken competenties.
  • Op basis van de ontvangen feedback kan je je functioneren kritisch bekijken, tijdig bijsturen en minder goede prestaties herstellen.