Waarom kiest een docent ervoor om mij permanent te evalueren?

  • De docent krijgt sneller zicht op de vorderingen en eventuele moeilijkheden bij de studenten. Dat kan dienen als reflectie en bijsturing van de onderwijspraktijk. De docent kan bv. beslissen om te differentiëren: verschillende leerpaden aanbieden aan groepen studenten afhankelijk van hun vorderingsproces.
  • De docent krijgt door de permanente evaluatie informatie die van invloed is op zijn volgende onderwijsactiviteiten.
  • De docent kan de ontwikkeling en voortgang van de studenten opvolgen
  • De docent kan je begeleiden bij het zelf sturen van je eigen leerproces.
  • De docent integreert de evaluatie in het leer- en onderwijsproces. Beoordelen wordt een natuurlijk onderdeel van de leeromgeving en gebeurt niet enkel op het einde van je leerproces.