Wat wordt er getoetst?

  • Je overtuigt de beoordelaars ervan dat je in verschillende (beroeps)situaties juist hebt gehandeld, dus competent bent.
  • Voorbeelden van (beroeps)situaties kunnen komen uit ervaringen die je hebt opgedaan tijdens opdrachten, praktijk, projecten en stages.
  • Als je buiten je studie aan je competenties hebt gewerkt, kun je daarvan een situatie inbrengen.