Hoe kies ik een onderwerp voor mijn bachelorproef?

  • Kies een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent, of dat je uitdaagt. Als je geboeid bent door het onderwerp, zal je beter gemotiveerd zijn.
  • Als je niet uit een lijst moet kiezen, vraag goedkeuring van je promotor over het onderwerp. Beoordeel of het onderwerp voor jou haalbaar is om aan de slag te gaan. Haalbaarheid heeft te maken met vragen als: is het een moeilijk onderwerp? Wat weet je er al over? Is er veel materiaal beschikbaar over het onderwerp? Vind je gemakkelijk begeleiders die iets weten over het onderwerp?
  • Wissel niet meermaals van onderwerp. Besef dat elk onderwerp‘vervelende’ kanten heeft, zeker wanneer je er lang mee bezig bent.
  • Baken het onderwerp duidelijk af. Formuleer een concrete vraagstelling. Je bachelorproef heeft een beperkte omvang en je hebt slechts een beperkte tijd beschikbaar voor de uitwerking ervan.