Hoe verzamel ik betrouwbare informatie?

  • Zoek in geschikte wetenschappelijke databases. Wees je ervan bewust dat heel wat informatie die je op het internet vindt niet altijd wetenschappelijk is.
  • Maak een zoekplan op waarin je aangeeft waar je geschikte informatie vindt: welke zoektermen gebruik je, welke informatiebronnen ga je raadplegen en wat is je tijdsplanning?
  • Noteer meteen auteurs en publicaties. Die gegevens heb je nodig om correct te kunnen refereren. Zulke gegevens later opnieuw opzoeken, kost je veel tijd.
  • Kopieer niet gedachteloos stapels materiaal, maar zoek uit wat je kan gebruiken. Kies het meest relevante eruit.
  • Neem contact op met een medewerker van de mediatheek als je problemen ondervindt op het vlak van je informatievaardigheden.