Wat is belangrijk bij mijn proces door het jaar heen?

 • Begin tijdig. Stel niet uit en start niet vlak voor de deadline. Veel studenten krijgen de bachelorproef niet op tijd af en hadden dat kunnen vermijden door van in het begin aan de slag te gaan.
 • Houd je bronnen bij vanaf het begin. Dat kan in Word direct ingevoerd worden bij ‘verwijzingen’ - ‘citaten en bibliografie’. Dan heb je op het einde met een druk op de knop je literatuurlijst.
 • Hetzelfde geldt voor het gebruik van ‘opmaakprofielen’ of ‘koppen’ in Word: als je systematisch koppen toepast, heb je op het einde met een druk op de knop je inhoudsopgave. Dit bespaart je veel stress op het einde.
 • Je schrijft je bachelorproef onder begeleiding van een (interne en/of externe) promotor. Jij blijft echter verantwoordelijk voor het product, de uitwerking en het resultaat ervan. Het is niet de bedoeling dat je promotor taken voor jou gaat uitvoeren.
 • Onderhoud het contact met je promotor.
  • Lever tussentijdse producten tijdig in bij je promotor.
  • Bereid de contactmomenten met je promotor vooraf voor. Maak zelf een agenda op van elementen die je wilt bespreken.
  • Ook al vind je van jezelf dat je goed zelfstandig kunt werken, het contact met je promotor is niet zonder belang. Maak gebruik van de ondersteuning die de hogeschool/universiteit je biedt: je beschikt over een klankbord en je wordt bevestigd dat je op de goede weg zit.
 • Houd rekening met de feedback die je ontvangt van je promotor. Die feedback zal je helpen om de kwaliteit van je bachelorproef te verhogen. Realiseer je dat feedback geen kritiek op jou is. Gebruik kritische opmerkingen om een versie te verbeteren.
 • Breng jouw proces in kaart. In vele opleidingen is een bachelorproef niet enkel een in te leveren eindproduct, maar ook een competentiegericht leerproces.
 • Indien je leerproces een aandeel heeft in de eindbeoordeling van de bachelorproef, wees je er dan van bewust dat je eindcijfer ook mee bepaald wordt door: hoe je werkt, hoe je problemen onderweg aanpakt, hoe je groeit tijdens het proces, hoe je samenwerkt met andere studenten,… In dat geval is geregeld contact met je promotor van groot belang zodat hij zicht krijgt op jouw proces.
 • Maak goede afspraken met je groepsleden als je samen met medestudenten werkt aan je bachelorproef. Voorzie voldoende momenten om te overleggen en onderling af te stemmen.