Hoe gebruik ik de reflectiecirkel van Korthagen?

De methodiek van Korthagen pas je voornamelijk toe als je onder de loep wilt nemen hoe je beroepsmatig functioneert.

 

Bron: Korthagen & Vasalos, 2002

 

Fase 1: beschrijf de ervaring/situatie waarop je de reflectie zal toepassen.

Dat kan je doen aan de hand van de STARR-methode: Situatie Taak Actie Resultaat Reflectie

 • Wat was de concrete situatie?
 • Wat was mijn taak binnen deze situatie?
 • Welke concrete acties heb ik in deze situatie ondernomen?
 • Wat was het resultaat van deze acties?

 Fase 2: terugblikken: wat gebeurde er concreet?

 • Wat zag ik?
 • Wat deed ik?
 • Wat dacht ik?
 • Wat voelde ik?

 Fase 3: bewustwording van essentiële aspecten

 • Wat betekent dat nu voor mij?
 • Wat is het probleem (of de positieve ontdekking)?
 • Wat heeft dat allemaal veroorzaakt? Waar heeft het mee te maken?

 Fase 4: alternatieven

 • Welke alternatieven zie ik (oplossingen of manieren om gebruik te maken van mijn ontdekking)?
 • Welke voor- en nadelen hebben die?
 • Wat neem ik me nu voor, voor de volgende keer?

 Fase 5: uitproberen

 • Wat wil ik bereiken?
 • Waar wil ik op letten?
 • Wat wil ik uitproberen?