Peer assessment

print

 • Bij peer assessment worden studenten ingeschakeld in het beoordelingsproces van elkaar. Je geeft aan je medestudenten feedback over een product, een prestatie of een proces. Dat gebeurt door een score of open feedback te geven op vooraf vastgelegde criteria.
  • Voorbeeld van mogelijke beoordelingscriteria: initiatief nemen, goed voorbereid zijn, constructief zoeken naar oplossingen voor problemen, enz.
 • Via peer assessment leer je te beoordelen/feedback te geven.
 • Je leert de beoordelingscriteria aan den lijve kennen en gaat ze ook beter op jezelf toepassen. Door anderen te beoordelen, ga je nadenken over wat goed is.
 • Je leert je openstellen voor opmerkingen en die opmerkingen te beschouwen als een startpunt voor je leerproces.
 • Peer assessment kan gebeuren via een papieren formulier, via een excelbestand of via een online tool in het digitale leerplatform. Je docent zal je meer informatie geven over de wijze waarop peer assessment wordt afgenomen.
 • Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de beoordelingscriteria.
  • Voorbeeld 1: Jullie werken in groep aan een paper. Via peer assessment zal je de samenwerking tijdens het proces beoordelen op een aantal criteria.
  • Voorbeeld 2: Jullie leren hoe je een goede tekst moet schrijven en oefenen de criteria in door andersmans teksten te beoordelen.
 • Als je moet beoordelen via een waarderingsschaal, zorg ervoor dat je weet wat elke score kwalitatief betekent.
  • Voorbeeld van een veelgebruikte waarderingsschaal:
   • 3: beter dan de rest van de groep
   • 2: gemiddelde van de groep
   • 1: net niet als het gemiddelde van de groep
   • 0: geen hulp voor de groep
   • -1: hinder voor de groep
  • Ook andere waarderingsschalen zijn mogelijk.
 • Bespreek de beoordelingscriteria indien mogelijk vooraf in je groep of samen met de docent. Wat verstaan jullie onder deze criteria? Wanneer scoort iemand goed op elk criterium en wanneer niet? Pas de waardeschaal toe op elk voorbeeld.
 • Als je moet beoordelen via open feedback, zorg ervoor dat je weet hoe je constructief feedback geeft. Geeft de docent richtlijnen over hoe je feedback geeft? Neem de beoordeling au sérieux! Je bent medeverantwoordelijk voor het leerproces van je collega-studenten. Vriendjespolitiek of afrekeningen zijn niet zinvol.
 • Beoordeel eerlijk. Je medestudent leert daar het meeste uit. Hou het zakelijk.
 • Hecht belang aan je zelfevaluatie: beoordeel ook jezelf altijd op de criteria. Als je je eigen evaluatie naast de feedback van je medestudenten plaatst, krijg je zeer interessante inzichten.
 • Zorg ervoor dat de feedback die je geeft waardevol is, zodat je medestudent ermee aan de slag kan. Peer assessment ondersteunt je leerproces.
 • Hou je aan de vastgelegde procedure en de deadlines. Om het proces goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je tijdig feedback geeft aan je medestudenten.
 • Neem de criteria vooraf goed door. Weet je wat het betekent om goed te scoren op die criteria? Welk gedrag levert een positieve beoordeling op? Je kan dat ook bespreken samen met je groepsleden.
 • Schat in met welke criteria jij het moeilijker zal hebben en probeer vooral in te zetten op die criteria.
 • Je docent bepaalt of en hoe jij de scores/feedback die je kreeg van je medestudenten ontvangt. Soms wordt de feedback besproken in een gesprek met de docent. Soms krijg je de feedback via een formulier.
 • Gebruik de feedback van je medestudenten als een leermiddel. Ga er constructief mee aan de slag. Het kan je verder helpen in je groeiproces. Detecteer je sterke en zwakkere punten.
 • Plaats je zelfevaluatie naast de peer evaluatie en reflecteer hierop. Op welke criteria lopen de beoordelingen gelijk? Op welke criteria lopen de boordeling uiteen? Kan je hier een verklaring aan geven? Heb je de neiging om jezelf soms te over- of onderschatten?
 • De docent bepaalt of en op welke wijze het peer assessment invloed heeft op je quotering. Onthoud dat de docent de eindverantwoordelijkheid over de beoordeling behoudt.  
 • Heb je twijfels bij de gang van zaken? Voel je je niet juist gewaardeerd binnen je groep? Zijn er spanningen die jullie niet opgelost krijgen? Ga ermee naar je docent en maak het bespreekbaar.
 • Wees objectief.
 • Focus op gedrag, niet op de persoon.
 • Focus op de criteria en laat andere informatie achterwege.
 • Behandel je collega’s zoals je zelf behandeld wil worden.
 • Neem je tijd, ga niet overhaast te werk.