De didactische mogelijkheden van powerpoint in de lessen geschiedenis

Van powerpoint tot krachtige leeromgeving.

Inhoud

Heel wat leerkrachten geschiedenis steunen tijdens de realisatie van hun lessen op powerpoint. Weinigen zijn zich echter bewust van de mogelijkheden om via powerpoint ook een bijdrage te leveren aan de beoogde krachtige leeromgeving.
Deze workshop bestaat uit twee delen. In een eerste deel worden aan de hand van de werkvorm demonstratie de do’s-and-don’ts overlopen en concrete tips and tricks aangereikt met het oog op een bewustere omgang met PPT en een functionelere inzet daarvan in de lessen geschiedenis. Onder meer de didactische analyse van basisdocumenten als teksten, afbeeldingen, tijdbalken en kaarten, en het ontwerp van lesschema’s komen daarbij aan bod. In het tweede deel van de workshop kunnen de deelnemers ook zelf aan de slag om, onder begeleiding, een aantal vaardigheden in te oefenen.

Doelgroep

leerkrachten geschiedenis. Ervaring (op beginnersniveau) in en met PPT is wenselijk. Deze workshop richt zich echter zeker niet tot ervaren ICT-specialisten, maar integendeel tot een ruim publiek van geïnteresseerden.

Wanneer?

Woensdag 21/02/2018 van 14u00 tot 17u00

Waar?

Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent

Kostprijs

€45

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Jan Van Schaftingen
Docent

Neem een kijkje op Partners in leren voor meer professionaliseringsmogelijkheden en leermateriaal