Inspiratiegids TRACKS

Videocoaching als motor voor kwaliteitsvolle interacties, maximale groeikansen en meer inclusie

Dit is een inspiratiegids over videocoaching als motor voor professionalisering. Het is een handig doe-het-zelf-boekje voor élke (kleuter)leerkracht en kinderbegeleider, schoolteam, pedagogische begeleiders en coaches. Werken met beelden biedt vele mogelijkheden om in een veilige omgeving na te denken over je professioneel handelen, je interacties met kinderen. Het versterkt de reflectiecultuur binnen een team en scherpt zo de pedagogische visie rond kwaliteitsvolle interacties, inclusie en gelijke kansen aan. Het boekje bevat vele tips, do’s en don’ts, ervaringen en getuigenissen van projectdeelnemers, kijkkaders …  

 “Van Wazig naar Scherp” is een uitgave van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) en de Artveldehogeschool en is het eindproduct van het Europese Erasmus+-project TRACKs.

Contact: jan.demets@ugent.be en sofie.verschaeve@arteveldehs.be.