Verplichte instaptoets voor lerarenopleidingen

Je droomt ervan om voor de klas te staan? Als je je wil inschrijven voor de bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs in Vlaanderen moet je vanaf dit jaar een verplichte instaptoets afleggen.

Die instaptest geldt zowel voor studenten die de dagopleiding willen volgen als zij die voor afstandsonderwijs (Leraar secundair onderwijs), een verkorte opleiding (Leraar lager onderwijs) of het SWITCH-traject (Leraar kleuteronderwijs) willen kiezen.

Waarom is er een instaptoets?

De bedoeling is om te peilen naar je startcompetenties en studiemethode. Op die manier krijg je zelf een goed beeld van je sterke en minder sterke punten. De resultaten van die instaptoets bepalen niet of je een opleiding mag volgen. Het is wel een voorwaarde om je te kunnen inschrijven.

Welke onderwerpen komen aan bod bij de instaptoets?

Het gaat vooral over taalvaardigheden, maar bij lager onderwijs worden Frans en wiskunde ook getoetst. Je vult de instaptoets thuis in. Het is aangeraden om kladpapier en schrijfmateriaal te voorzien. Kies voor een rustige ruimte of leg een hoofdtelefoon klaar, want de instaptoets Frans bevat bijvoorbeeld enkele kijk- en luisterfragmenten.

Het is ook mogelijk om de onderdelen te spreiden. Dat betekent dat je de instaptestniet in één keer volledig moet invullen.  

Wanneer kan ik de instaptoets invullen?

De instaptoets staat vanaf 19 april 2017 online op 'onderwijskiezer.be' Je hebt je rijksregisternummer (identiteitskaart) nodig om in te loggen. Na de test krijg je een bewijs van deelname. Je hebt dat document nodig om je te kunnen inschrijven voor een van onze lerarenopleidingen. 

Nog vragen over de instaptoets?

Lees meer over de instaptest voor lerarenopleidingen in deze informatiefolder.