Deze blog in je mailbox ontvangen? Laat hier je emailadres achter.

 Dit onderzoek verloopt in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming. We kunnen tussenin nog geen inhoudelijke conclusies rapporteren op deze blog. Dit zal voor het eerste gebeuren in het najaar van 2019.

Juli & augustus 2019

Twee maanden van 'uitproberen, indelen en sorteren'

 • We (her)beluisteren de gesprekken op de scholen en zoeken naar een manier om de vele boeiende informatie te ordenen. 
 • Het is een periode van experimenteren met verschillende indelingen. Vele uren van overleg en reflectie (onze kladblaadjes doen overuren :-) en enkele aha-momenten volgen elkaar op.
 • De zomervakantie doet deugd, en is een belangrijke pauze om daarna ons eigen codeerwerk kritisch te bekijken.
 • Eind augustus komen we dan tot een finale indeling om de informatie uit de case studies te ordenen. De nog lopende case studies worden onmiddellijk op deze manier verwerkt.

Juni 2019

De maand van 'reflectie en inzichten uit de gesprekken' 

 • Er staan nog meer cases en onderzoeksdagen op ons onderzoeksmenu. Onze honger naar informatie wordt gestild door veel boeiende gesprekken.
 • We werken aan een grondige verslaggeving en verwerking van de gesprekken, en reflecteren tussenin met de onderzoekers onder elkaar en met een klankbordgroep. Van hieruit worden de grote lijnen en codestructuren, in relatie tot onze onderzoeksvragen, helder.
 • We krijgen vanuit de intense contacten op de scholen al zin om te starten met het ontwerp van onze 'wijzer' werkbare scholen. We blikken dan ook met plezier vooruit naar het tweede onderzoeksjaar en verspreiden een oproep voor deelname. Fijne eerste reacties doen deugd.

Mei 2019

 De maand van 'open deuren en open gesprekken'

 • We trekken Vlaanderen rond en krijgen een warme welkom op verschillende scholen. De deur staat voor ons open!
 • We verblijven een dag op elke school en ontmoeten er verschillende mensen - individueel of in groep - die ons oprecht hun verhaal vertellen. We zoomen in op verandering en werkbaar werk, in een open sfeer! 
 • Op elke school sluiten we af met een deelmoment waar we een eerste indruk voorleggen aan het ganse team. Welke informatie hebben we gehoord over processen, positieve krachten, kansen, creatieve ideeën, ...? We houden als onderzoekers alle informatie nauwkeurig bij.

April 2019

De maand van 'nog meer verkenning en gesprek' 

 • We contacteren vijf bijkomende scholen voor de case studie en plannen ook met hen een verkennend gesprek. Onze nieuwsgierigheid blijft zegevieren!
 • We printen, lamineren, verzamelen, ordenen, ... en maken al het materiaal klaar voor onze onderzoeksdagen: klaar voor de start!
 • En ja, onze eerste onderzoeksdag is een feit. We vertoeven een ganse dag op de school voor individuele gesprekken en focusgesprekken met leerkrachten, directie, medewerkers die een ondersteunende rol opnemen, ... De dag is intens maar uiterst boeiend. We kijken uit naar meer!

Maart 2019

 De maand van 'nieuwsgierige verkenning'

 • We contacteren de eerste vijf scholen voor de case studie en zijn erg blij met hun bereidwilligheid. We gaan langs voor verkennende gesprekken: om hun veranderingsproces goed te begrijpen en de onderzoeksdag op de scholen concreet vorm te geven.
 • We testen onze focusgroep en individuele interviews uit met bereidwillige collega's die zelf in een veranderingsproces betrokken zijn in hun opleiding. Op basis van deze ervaringen zetten we onze methodologie voor de case studies als geheel op punt.  
 • We werken ons rapport van het vragenlijstonderzoek af op basis van feedback van de stuurgroep. De deelnemers van de vragenlijst krijgen een geïndividualiseerde terugkoppeling en een grote dank je wel!

Februari 2019

De maand van 'klaar voor de case study start' 

 • We bereiden ons voor op de volgende fase van ons onderzoek: verdiepende case studies op scholen.
 • Aan de hand van enkele criteria (bijv. onderwijsniveau, grootte van de school, aard van de veranderingsprocessen, ...) selecteren we 10 diverse scholen uit de vragenlijst. 
 • We staan meteen te trappelen om in gesprek te gaan met deze scholen. Maar we nemen eerst de tijd om onze nieuwsgierigheid om te zetten in gespreksleidraden voor de individuele interviews en de gesprekken in groep. We denken na welke vragen de 'nagel op de kop' zijn om een verdiepend inzicht in veranderingsprocessen en werkbaar werk te verkrijgen.
 • We bekijken onze methodologie als geheel. Op basis daarvan maken we een onderzoeksmenu om scholen te informeren en samen met hen een plan op te stellen. Volgende maand gaan we op verkenning in de scholen. We kijken er naar uit!

Januari 2019

De maand van de analyse en het begrijpen! 

 • We sluiten de vragenlijst af en brengen alle antwoorden samen. We mixen ze als het ware door onze "onderzoeksmolen". 
 • De antwoorden op de gesloten vragen verwerken we kwantitatief in Excel. We maken een grafiek en een beschrijvende samenvatting van het aantal antwoorden per vraag. Wie nam het initiatief voor het veranderingsproces? Welke randvoorwaarden waren wel of niet aanwezig tijdens het veranderingsproces? ...
 • De antwoorden op de open vragen verwerken we kwalitatief in NVivo. We geven een betekenisvolle indeling en beschrijving van de aard van de antwoorden per vraag. Welk doel had het veranderingsproces? Wat waren belangrijke mijlpalen? Waren er gevolgen die wegen op het werk als onderwijsprofessional? ...
 • We overschouwen de analyse van de vragenlijst. We leggen linken met onze onderzoeksvragen en belangrijke bronnen.

December 2018

De maand van een eerste keer halt houden! 

 
 • We zijn blij met de grote respons op de vragenlijst en de interessante verhalen die we binnen krijgen! We doen nog enkele gerichte acties om nog scholen te bereiken.
 • We duwen even op de pauzeknop in het lezen: welke inzichten filteren we uit de literatuur, welke grote kaders kunnen we verder gebruiken, hoe kunnen we verschillende concepten met elkaar verbinden? Na het vele leeswerk: welkom eerste structuur!
 • We sluiten 2018 af met een eerste gevoel van voldoening: het project staat op de rails. We kijken uit naar 2019: om diepgaand met scholen in gesprek te gaan en informatie te verzamelen bij diverse betrokkenen!

November 2018

De maand van de vragenlijst! 

 • We werken onze vragenlijst af na feedback van de stuurgroep. Wat een werk met voldoening!
 • We maken een matrix met verschillende parameters (bijv. ligging, koepel, onderwijsniveau, …) om zo via gerichte kanalen verschillende scholen te kunnen bereiken.  
 • De scholen krijgen post van ons: we verspreiden onze digitale vragenlijst via allerlei kanalen. Dank voor de samenwerking met verschillende partners.
 • Hoera! De eerste antwoorden komen binnen. Wat geeft dit een boost!  
 • Intussen lezen we verder en maken we een eerste schema met codes & trefwoorden om de literatuur 'vondsten' te ordenen.

Oktober 2018

De maand van 'twijfel, zoeken & overleg'! 

 • We twijfelen en zoeken: wat zal de meerwaarde van ons onderzoek zijn? Wat is er (nog) nodig? ...
 • We gaan op zoek en laden ons vol met interessante literatuur over processen van schoolontwikkeling. Wat is er veel geschreven over dit topic!
 • We maken een eerste versie van de vragenlijst. Dank aan onze testpersonen juffen L. en N., oud-directrice R., directeur J., collega's M. en S. voor de zinvolle feedback!
 • We overleggen met collega's, experten in de sector en onze stuurgroep. Overleg geeft inzicht en nog meer twijfel: een ideale combinatie voor onderzoek!

September 2018

De maand van 'startklaar'! 

 
 •  Met z'n drieën staan we klaar voor een boeiend onderzoeksavontuur.
 • We oriënteren ons in de huidige processen van schoolverandering. We kennen ons startpunt maar weten nog niet waar we zullen eindigen. Wat spannend!
 • Onze onderzoeksvragen zijn onze leidraad. We maken onze doelen, aanpak en methode nog eens helder voor onszelf en voor belangrijke partners. Hier gaan we!