Welkom bij Studielicht!

Studielicht is een website waar studenten tips vinden over veel gebruikte beoordelingsvormen in het hoger onderwijs. Er worden 11 beoordelingsvormen beschreven. Telkens valt te lezen hoe de beoordelingsvorm verloopt, hoe de student zich het beste kan voorbereiden, wat veel voorkomende moeilijkheden zijn enz.

Doel van Studielicht is om de studenten te informeren over beoordelingsvormen zodat de student zijn persoonlijke leerstijl kan aanpassen aan de wijze waarop beoordeeld wordt.

 

Studielicht werd ontwikkeld binnen de Arteveldehogeschool. Het is een realisatie van de Dienst Onderwijsontwikkeling & Internationalisering in samenwerking met de Dienst Studieadvies en de leercoaches van de Arteveldehogeschool. Vanuit de Bachelor in de Journalistiek en Bachelor in het Communicatiemanagement werd de schrijfstijl en -taal kritisch bekeken.

 

De website bevat links naar internetsites die buiten het domein van www.studielicht.be liggen. Arteveldehogeschool is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van deze internetsites.