Moet ik gokken als ik het antwoord niet zeker weet?

  • Aangezien bij een meerkeuzevraag het juiste antwoord tussen de gegeven antwoordalternatieven staat, hoef je het juiste antwoord niet zelf te produceren. Dat betekent dat je zou kunnen gokken en lukraak een van de antwoordalternatieven kunt aankruisen. Bij vier alternatieven is de kans op een juist antwoord 25 %, bij drie alternatieven is het 33 %. Gok echter pas in allerlaatste instantie. Denk eerst goed na of je het juiste antwoord weet.
  • Informeer of er een giscorrectie wordt toegepast. Dat betekent dat er per foutief antwoord een correctie doorgevoerd wordt. Je krijgt niet enkel punten voor een juist antwoord, maar je verliest ook punten bij een fout antwoord. Een giscorrectie bepaalt mee of het verstandig is om te gokken. Je leest meer over een giscorrectie bij 'Hoe ga ik om met een giscorrectie?’.