Wat is het doel van een criteriumgericht interview?

In een criteriumgericht interview krijg je via een gestructureerd mondeling gesprek de kans om de docent ervan te overtuigen dat je de vooropgestelde competenties voldoende bezit. Je doet dat door situaties zo helder en concreet te beschrijven dat de docent het gevoel heeft erbij geweest te zijn.

Andere namen voor het criteriumgericht interview zijn:

  • gedragsgericht interview
  • competentiegericht interview
  • gestructureerd interview
  • ervaringsgericht interview
  • portfoliogesprek

 

Het komt er dus op neer dat je tijdens het gesprek echt gebeurde (beroeps)situatie(s) bespreekt en toelicht waarin je jouw competenties hebt laten zien. Je kunt het vergelijken met wat je doet als je een film navertelt: je wilt de docent die er niet bij was vertellen wat er allemaal precies in is gebeurd. Dat betekent niet dat je van alles kunt verzinnen: de interviewer is erop getraind om door een specifieke vraagtechniek jouw handelen en gedrag te bespreken: wat deed je precies, wat was jouw aandeel, hoe reageerde je,… Het STARR-model is een veelgebruikte vraagtechniek (Meer informatie hierover lees je bij 'hoe verloopt zo'n interview?'). Als je hier niet persoonlijk (ik-vorm) en concreet genoeg op kunt antwoorden, zal de docent moeilijk te overtuigen zijn.