Kijk eens wat ik kan!

Het begrip portfolio wordt veel gebruikt in de wereld van kunst, architectuur, fotografie, web-developers,… De maker van een portfolio probeert anderen te overtuigen van de kwaliteit van eigen werk (foto’s, afbeeldingen, krantenknipsels, …) om zo de gewenste job of opdracht binnen te halen.

Het begrip portfolio wordt – sinds de invoering van competentiegericht onderwijs – ook in het hoger onderwijs gebruikt. Met een portfolio kan je als student aantonen wat je bereikt hebt en hoe je dat gedaan hebt.

 

Er bestaan verschillende soorten portfolio’s:

  • Ontwikkelingsportfolio: het woord zegt het al: hiermee breng je je ontwikkeling of groei in kaart door te reflecteren op wat je in je opleiding of stage hebt gedaan en hoe je daarin bent gegroeid.
  • Beoordelingsportfolio: hiermee presenteer je het ‘bewijs’ dat je bepaalde competenties hebt verworven. Het wordt meestal gebruikt als afsluiting van een stage- of praktijktijd om te beoordelen of je de gevraagde competenties beheerst. Meestal wordt het gecombineerd met een eindgesprek of presentatie om dieper op je bewijsstukken in te gaan. Dat gesprek kan de vorm hebben van een ‘criteriumgericht interview’.
  • Presentatie- of showcaseportfolio: hiermee presenteer je jezelf. Ook hier lever je bewijsstukken die aantonen dat je bepaalde competenties beheerst. Dat portfolio is vooral interessant bij een sollicitatie voor een stageplaats of een job eens je afgestudeerd bent.