Wat zijn de kenmerken van permanente evaluatie?

 • Permanente evaluatie is een regelmatige evaluatie van de studieprestaties verbonden aan een opleidingsonderdeel buiten het examenrooster, voorzien van regelmatige feedback.
 • Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de beoogde doelstellingen en competenties. Enkele voorbeelden:
  • Regelmatige observatie van praktische vaardigheden of attitudes, bv. verpleegkundige vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden in je team, medewerking tijdens contactmomenten,...
  • Regelmatige feedback op jouw portfolio/paper/…
  • Regelmatige beoordeling van jouw mondelinge taalvaardigheden
  • Regelmatige toetsing van jouw inzicht in theoretische concepten
 • Permanente evaluatie kan plaatsvinden binnen verschillende soorten contactmomenten, o.a. practica, werkcolleges, hoorcolleges, stages, projecten, cases, enz.
 • Permanente evaluatie is het resultaat van de continue beoordeling van de studieprestaties voor een opleidingsonderdeel. Er kan nagegaan worden welk ontwikkelproces zich bij jou voltrekt. De permanente evaluatie telt (voor een deel) mee in de eindquotering voor het opleidingsonderdeel.
 • Permanente evaluatie gaat vaak gepaard met informatie over: de beoordelingscriteria, hoe jij gepresteerd hebt, wat vlot ging, wat minder vlot ging, en waar je nog moet aan werken.