Hoe bereid ik mij voor op permanente evaluatie?

  • Informeer vooraf naar de wijze waarop de permanente evaluatie zal gebeuren. Bijvoorbeeld: Hoe wordt de permanente evaluatie georganiseerd? Hoe vaak word je geëvalueerd? Hoeveel tijd heb je beschikbaar? Waarop word je beoordeeld (beoordelingscriteria)? Wat is het aandeel van de permanente evaluatie in de eindquotering?,… Die informatie vind je op de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel en bij de verantwoordelijke docent.
  • Neem relevante leerinhouden vooraf door. Dat kan door vooraf cursusmateriaal door te nemen, de voorbije leerinhouden te herhalen, moeilijke elementen of vaardigheden in te oefenen met medestudenten, enz.
  • Breng elke les al het materiaal mee dat je nodig hebt. Vb. practicumkledij, specifiek materiaal, werkboek,…