Functie Opleiding(en)/dienst(en) Statuut Solliciteren tot Volume Delen
Lector R-K godsdienst
voor de lerarenopleidingen kleuteronderwijs (65%) en secundair onderwijs (20%)
Arteveldehogeschool Gemengd: 35% onderwijzend personeel/interim (vervangingsopdracht) + 50% contractueel. 16/12/2018 85%
Lecturer in dental hygiene and oral health
For organising education and practical training in the broad field of dental hygiene and oral health
Bachelor in de mondzorg (Vacancy type) teaching staff 06/01/2019 100%, can be split in part assignments
(praktijk)lector mondzorg
bachelor in de mondzorg (mondhygiënist) of master in de tandheelkunde
Bachelor in de mondzorg Onderwijzend personeel. Vacant. 06/01/2019 100%, opsplitsbaar in deelfuncties
Lector Engels
lerarenopleider secundair onderwijs
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 25% contractueel van 1 februari 2019 tot 24 februari 2019, 25% contractueel + 35% statutair (interim) van 25 februari tot 15 maart 2019, en 25% contractueel van 16 maart tot 30 juni 2019 06/01/2019 variabel: 25%-60% (zie statuut)
Medewerker studentenhuisvesting
hogeschooldiensten - studentenvoorzieningen Administratief en technisch personeel (ATP); interim 08/01/2019 50%
(praktijk)lector
met ervaring en expertise in (buiten)gewoon onderwijs, M-decreet, reflectief leren en coaching
opleidingen Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs & zorgverbreding en remediërend leren Onderwijzend personeel. Vacant. 09/01/2019 20%
Medewerker studieadvies
om het onderzoeksteam Learning Analytics te versterken
hogeschooldiensten - studieadvies Contractueel 13/01/2019 40 tot 50%