Privacybeleid

Arteveldehogeschool vzw - ondernemingsnummer 0474.120.360, met zetel te Hoogpoort 15, 9000, Gent - verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

De rechtspersoon Arteveldehogeschool is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens staat onder toezicht van de GDPR-stuurgroep en de Data Protection Officer van Arteveldehogeschool.

  • Met deze privacyverklaring willen wij jou op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, hoe wij hiermee omgaan en wat jouw rechten zijn. De privacyverklaring is op jou van toepassing als je op een manier verbonden bent aan onze instelling, maar ook als je bijvoorbeeld persoonsgegevens achterlaat bij een bezoek aan onze website.
  • In ons cookiebeleid kan je alle informatie terugvinden over hoe we omgaan met geanonimseerde gebruikersdata wanneer je onze website bezoekt. 

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de afgesproken finaliteit. Ze worden niet meegedeeld aan derden, behalve wanneer je hiertoe zelf instemde via een actieve toestemming of wanneer de wet ons daartoe verplicht. 

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Welke persoonsgegevens we van je verwerken, is afhankelijk van de rol die je inneemt in onze organisatie. Lees meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens afhankelijk van jouw rol via onderstaande linken:

Hoe zorgen we ervoor dat jouw gegevens bij ons beveiligd zijn?

Wij stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beveiligen door te werken aan een algemeen informatieveiligheids- en toegangsbeveiligingsbeleid. De toegang tot gegevens en/of functionaliteiten worden beperkt tot degenen die daartoe bevoegd zijn. Daarnaast maken wij gebruik van firewalls, zorgen we ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige server wordt opgeslagen en beschermen we elk paswoord door encryptietechnologie.

Wij engageren ons ertoe om verwerkersovereenkomsten af te sluiten met derde partijen waarin duidelijke afspraken worden gemaakt ter bescherming van jouw persoonsgegevens. 

Binnen Arteveldehogeschool is het veilig en betrouwbaar omgaan met informatie de individuele verantwoordelijkheid van elke participant. In het kader hiervan geldt er een gedragscode waarin een aantal principes worden uiteengezet waartoe iedereen gehouden is om deze na te leven. Deze gedragscode is binnenkort hier raadpleegbaar.  

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je hebt het recht om:

  • informatie te vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens
  • deze te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn
  • jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (voor zover dit wettelijk toegestaan is)

Om deze rechten uit te oefenen, kan je ons altijd contacteren via het e-mailadres servicedesk@arteveldehs.be.

Bij wie kan je terecht met vragen of een klacht? 

Wij stellen alles in het werk om jouw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via servicedesk@arteveldehs.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met ons Data Protection Officer op dpo@arteveldehs.be.

Arteveldehogeschool behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Gewijzigde versies zullen telkens op deze pagina terug te vinden zijn.