Privacybeleid

Arteveldehogeschool hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Arteveldehogeschool zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Welke gegevens worden verzameld?

Bij elk bezoek aan een Arteveldehogeschool website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie (bv. taalvoorkeuren) te verzamelen om onze diensten te verbeteren.

Bovendien kan er persoonlijke informatie opgevraagd worden via verschillende webformulieren op de websites (bv. een inschrijving voor de nieuwsbrief, infosessie, opleiding, informatie- of contactaanvraag …). Deze gegevens gebruiken wij enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of dienst te leveren.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Arteveldehogeschool verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Arteveldehogeschool, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie wordt louter voor interne doeleinden gebruikt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen). Het is mogelijk dat bepaalde gegevens die verzameld werden door derde partijen (Google, sociale media…) opgeslagen worden op servers buiten de Europese Unie. Meer informatie over de aard van deze gegevens vind je in het cookiebeleid.

Onder het gebruik voor interne doeleinden wordt verstaan dat wij gegevens die Arteveldehogeschool over jou verzamelt zullen gebruiken om onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers, alsook om de door jou gevraagde informatie te verstrekken (hetzij via email, post, telefonisch…).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de gegevens die Arteveldehogeschool over jou geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit de bestanden van Arteveldehogeschool verwijderd worden.

Bij geschillen of het gevoel van misbruik van persoonlijke gegevens, kan je als gebruiker terecht bij de Privacycommissie.