Disclaimer

Inhoud

Via deze website wil de Arteveldehogeschool correcte en actuele informatie verstrekken over haar opleidingen, vacatures, onderzoeksprojecten enzovoort. De Arteveldehogeschool kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Mail naar webmaster@arteveldehs.be.

Links

De Arteveldehogeschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

Intellectuele rechten

De Arteveldehogeschool behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door de Arteveldehogeschool. Ze dienen enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar webmaster@arteveldehs.be.