Disclaimer

Wettelijke bepalingen

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van Arteveldehogeschool. Je mag de informatie op websites van Arteveldehogeschool gebruiken als je je houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Arteveldehogeschool kan deze voorwaarden, het cookiebeleid en het privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging wijzigen.

Deze website is eigendom van Arteveldehogeschool, Hoogpoort 15, 9000 Gent. Bij vragen over de hier volgende wettelijke bepalingen kan je een email sturen naar info@arteveldehs.be of bellen naar + 32 9 234 90 00.

Intellectuele eigendomsrechten

Arteveldehogeschool behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Arteveldehogeschool wil je zo nauwkeurig en volledig mogelijk informeren. Hoewel we alles in het werkt stellen om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen leveren, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie (inclusief hyperlinks).

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via info@arteveldehs.be.

Arteveldehogeschool geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.