Projectmedewerker steunpunt Inclusief hoger onderwijs (SIHO)

Referentienummer AD/2018/07/07
Uiterste sollicitatiedatum 23/08/2018
Opdrachtgrootte 50%
Statuut Contractueel of via samenwerkingsovereenkomst
Aanstellingsperiode Indiensttreding mogelijk vanaf 1/9/2018. Contract tot 31/08/2019. Verlenging mogelijk.
Opleidingsniveau Masteropleiding
Functieomschrijving

Context:

 • De kerntaak van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van de Vlaamse hogescholen en universiteiten en hun personeel bij de implementatie van de VN-conventie van 13/12/2006 over de rechten van personen met een handicap. Centraal staat het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen in het Vlaams Hoger Onderwijs. Belangrijke opdrachten van het SIHO zijn:
  • Deskundigheid bevorderen van de Vlaamse hogescholen en universiteiten en hun personeel op vlak van studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.
  • Mensen uit de praktijk, aanspreekpunten, experten en beleidsvoerders rond gerichte thema’s met elkaar in contact brengen en expertise laten delen en ontwikkelen.
  • Een brugfunctie vormen tussen de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de Overheid, waarbij knelpunten worden gebundeld, aangekaart en oplossingen worden aangebracht.
 • De Arteveldehogeschool fungeert als administratief coördinerende instelling van het Steunpunt.

Taakinhoud:

 • Je maakt voor het SIHO een analyse van (internationale) regelgeving, beleid, rechtspraak en praktijken rond inclusie in het hoger onderwijs. Je brengt daarbij tendensen en evoluties in kaart en rapporteert hierover mondeling en schriftelijk.
 • Je draagt bij aan inhouden voor de nieuwsbrief, intervisies, vormingen, leidraden, en de voorbereiding en eventuele uitvoering van presentatie- en opleidingsacties.
 • Afhankelijk van je talenten, actueel takenpakket en projectsubsidies, kan het Steunpunt je in het kader van andere projecten bijkomende opdrachten toevertrouwen.
 • Je participeert in internationale samenwerkingen.
 • Je rapporteert aan de coördinator van het Steunpunt.
Profiel
 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de humane wetenschappen (rechten, sociale wetenschappen, …), of je beschikt als master over gelijkwaardige competenties.
 • Je hebt een grondige kennis van en/of ervaring met het onderwijsrecht en het VN-verdrag en hebt scherp inzicht in de complexiteit van inclusie en een brede visie op diversiteit en talent.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je kunt zelfstandig werken en je hebt verantwoordelijkheidszin. Je weet je tijd perfect in te delen en prioriteiten vast te leggen.
 • Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken, ook met externe partners.
 • Je bezit goede communicatievaardigheden en kunt efficiënt en adequaat schriftelijk rapporteren, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je participeert in internationale samenwerkingen.
Aanbod
 • Aanstelling in salarisschaal A21 (587) Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Werk in het centrum van Gent in een dynamische omgeving.
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. De Arteveldehogeschool geeft talent kansen.
 • Je werkt in regio Gent, maar verplaatst je op regelmatige tijdstippen naar partnerinstellingen. Je bent bereid om ook vormingen in het buitenland te volgen.
Meer informatie
 • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 28 augustus 2018.
 • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Valérie Van Hees, coördinator van het SIHO. Met andere vragen omtrent deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
 • Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
 • De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.
 • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).
 • De Arteveldehogeschool is gesloten van 16 juli tot 15 augustus 2018.
Solliciteren voor deze functie
 • Registreer je hier als sollicitant.
 • Ben je al geregistreerd? Meld je hier aan.