Je twijfelt ... dat is eigenlijk normaal!

... zal dat niet teveel tijd en werk in beslag nemen? 

... zullen de kinderen anders doen als ik met een camera binnenkom? 

... zullen de de professionals zich gedragen zoals anders op de beelden? 

... zal ik het wel goed doen? hoe zal ik overkomen? 

... zal ik het wel aankunnen om mezelf te zien en te horen

... wat zal er met de beelden gebeuren

... zullen die beelden achteraf gebruikt worden om te oordelen of om mij te evalueren

 
 

Starten met videocoaching doet niemand zonder twijfels en spannende gevoelens. Daarom is het belangrijk om goed te duiden wat de deelnemers van het traject kunnen verwachten en hoe de methodiek wordt ingezet. Deelnemers willen immers zo concreet mogelijk weten hoe het filmen en het bespreken zal verlopen. Maak samen duidelijke afspraken. Geef ook ruimte voor vragen, twijfels, onzekerheden. Wanneer er ruimte is om drempels te bespreken, zal er ook openheid ontstaan om te reflecteren en te 'groeien'. 

Op deze website kan je vinden hoe je motivatie kan aanwakkeren &                                                                hoe het proces van videocoaching haalbaar en realistisch kan verlopen.