Een rijke ont-wikkeling en ont-plooiing voor kinderen, dat is de gedeelde ambitie!

Videocoaching als motor ...

  • ... om de totale ontwikkeling en ervaringen van kinderen te observeren
  • ... om de begeleider-kind interactie in beeld te brengen vanuit het perspectief van de kinderen
  • ... om professionals te coachen met aandacht voor sterktes en groeikansen in de interactie 

Beelden uit de eigen praktijk concretiseren dit proces

Reflectie over interactie via videocoaching:        dat werkt!