Een geordende opsomming van de specifieke basiscompetenties die binnen een opleiding worden verworven.