Academische opening 2018 - 2019

18/09/2018


Arteveldehogeschool in beeld

De voorzitter en de leden van de raad van bestuur, de algemeen directeur en de directieleden van Arteveldehogeschool hebben het genoegen u uit te nodigen voor de opening van het academiejaar 2018-2019 op dinsdag 18 september 2018. 

Dit evenement is enkel toegankelijk op uitnodiging.


Programma

15.30 uur: Ontvangst 
16.00 uur: Aanvang 

 • Bundeling van expertise als hefboom voor de toekomst  
  Tomas Legrand, algemeen directeur Arteveldehogeschool 
 • 4x Arteveldehogeschool in beeld  
  • Aim voor die Sterrenweg: een multidisciplinair excellentieprogramma
   Dries Rombouts, projectleider en Leen De Coninck, strategisch agent Zuid-Afrika  
  • Jongeren leren fake news herkennen 
   Annelore Deprez, onderzoeker en docent Bachelor in de journalistiek 
  • Islamitische godsdienst als nieuw onderwijsvak in de lerarenopleiding(en) 
   Brahim Bouzarif, docent Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 
  • Business@Arteveldehogeschool: van Artepreneur tot Business bootcamp 
   Hilde Gekiere, docent Bachelor in het bedrijfsmanagement 
 • Je m’engage donc je suis? Over de maatschappelijke opdracht van het hoger onderwijs 
  Ignaas Devisch, docent Arteveldehogeschool, filosoof  
 • Bouwen aan de toekomst | Opening van het academiejaar  
  Tony Van Parys, voorzitter Arteveldehogeschool  

18.00 uur: Receptie  

De academische opening wordt gepresenteerd door Otto-Jan Ham en gaat vergezeld van muzikale intermezzi door studenten muzikale opvoeding, bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs.

Locatie

Campus Kantienberg
Aula 3
Voetweg 66
9000 Gent

Parkeren kan op de parking Sint-Pietersplein.

Inschrijven

Graag verplicht inschrijven voor 10 september 2018.
Dit evenement is enkel toegankelijk op uitnodiging.

Bevestig je komst ›