Instapcursussen

Wil jij je voorkennis opfrissen? Volg (vrijblijvend) een instapcursus in de week van maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 september 2019 (de week voor de start van het academiejaar). De cursussen zijn zowel opleidingsspecifiek als algemeen.

Inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 28 juni om 10u, met de studentenaccount die je ontvangt bij je inschrijving voor een opleiding op campus Hoogpoort (opgelet, de account heeft activeringstijd nodig). 

Voor alle studenten:

Voor studenten grafische en digitale media:

Voor studenten secundair onderwijs:

Voor studenten podologie:

Voor graduaatsstudenten:


Voor alle studenten

Academisch schrijven

Doelgroep: studenten die zich willen oefenen om gestructureerde zakelijke teksten te schrijven.
Datum: 1 lesmoment: dinsdag 10/09/2019, van 9u tot 16u
Prijs: 25 euro
Locatiecampus Kattenberg , lokaal E207

Elke tekst vraagt om een duidelijke structuur. Zowel een mailtje naar een medestudent als een heus rapport voor een lesgever. Lezers vinden het namelijk helemaal niet leuk om te moeten puzzelen.

Deze workshop geeft je de mogelijkheid te trainen rond samenhang en alineabouw zodat de (kritische) lezer je boodschap snel begrepen heeft. Na deze workshop kan je ‘met effect teksten schrijven’. In een hogeschool moet je namelijk geregeld verslagen en rapporten schrijven. De belangrijkste regels van deze kunst ga je toepassen aan de hand van allerlei kleine opdrachten. Zo weet je bij de start van het academiejaar meteen van wanten als je papers moet schrijven.

Schrijf je in voor 'academisch schrijven' 

Top ›

Boekhouden

Doelgroep: studenten ingeschreven voor een studie waarin boekhouden als olod voorkomt, met geen of weinig voorkennis.
Datum: 5 lesmomenten, keuze uit:

 • maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 9u tot 12u
 • maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 13u tot 16u

Prijs: 35 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal E101

Inleiding tot het dubbel boekhouden:
Aan de hand van een eenvoudige fictieve bedrijfssituatie wordt het tot stand komen van de balans en resultatenrekening uitgelegd. Hierbij hoort een inleiding in de begrippen actief en passief, EV en VV, vast actief en vlottend actief, debet en credit, het gebruik van rekeningnummers, het werken met journaalposten en T-rekeningen.

Na de instapcursus ben je in staat eenvoudige boekhoudkundige verrichtingen te registreren.

Schrijf je in voor 'boekhouden'

Top ›

Chemie

Doelgroep: studenten ingeschreven voor een studie waarin het vak chemie of natuurwetenschappen voorkomt, komende uit niet-wetenschappelijke richtingen.
Datum: 5 lesmomenten: maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 9u tot 12u
Prijs: 35 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal D006

 • Bouw van het atoom
 • Bouw van de molecule
 • Kennismaking met de verbindingsklassen

Schrijf je in voor 'chemie' 

Top ›

Engels

Doelgroep: studenten die hun basiskennis Engels willen opfrissen
Datum: 5 lesmomenten: maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 9u tot 12u
Prijs: 35 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal E102

 • Opfrissen basiskennis Engels van woordenschat en spraakkunst;
 • Focus op wetenschappelijke literatuur;
 • Verschillende leesstrategieën;
 • Vorming van voornaamste tijden en wijzen + vervoeging van de belangrijkste werkwoorden;
 • Gerichte oefeningen op spreek- en luistervaardigheid;
 • Met ruimte voor de noden van de deelnemers

Schrijf je in voor 'Engels' 

Top ›

Frans

Doelgroep: studenten die hun kennis Frans willen opfrissen. Basiskennis Frans uit het middelbaar is vereist.
Datum: 5 lesmomenten, keuze uit:

 • maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 9u tot 12u
 • maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 13u tot 16u

Prijs: 35 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal E201

 • Basiskennis Frans met woordenschat en spraakkunst;
 • Correcte zinsstructuren in eenvoudige zinnen;
 • Remediëring van typische fouten van Nederlandstaligen;
 • Vorming van voornaamste tijden en wijzen + vervoeging van de belangrijkste werkwoorden;
 • Gerichte oefeningen op spreek- en luistervaardigheid.

Schrijf je in voor 'Frans' 

Top ›

Hoorcolleges volgen 

Doelgroep: alle nieuwe studenten 
Datum: 1 lesmoment, keuze uit:

 • maandag 9/09/2019, van 9u tot 12u
 • woensdag 11/09/2019, van 9u tot 12u

Prijs: 20 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal E107

Een hoorcollege volgen is erg intensief. In een snel tempo komt er veel en complexe informatie op je af. Je wordt blootgesteld aan nieuwe termen, academische woorden en ingewikkelde theorie, en dat in een vorm die je nog niet kent. 

In deze workshop bouwen we aan je strategieën om beter hoorcolleges te volgen. Eerst stellen we je bloot aan de nieuwe vorm, daarna reiken we manieren aan om je aandacht te versterken en meer uit het hoorcollege te halen. Zo sta je sterk voor de eerste lessen en de rest van je academische carrière.

Schrijf je in voor 'hoorcolleges volgen' 

Top ›

ICT: Office 2016

Doelgroep: studenten met geen of weinig basisvaardigheden van de diverse Officeprogramma’s Word, Excel, PowerPoint
Datum: 2 lesmomenten: donderdag 12/09/2019 en vrijdag 13/09/2019, telkens van 9u tot 16u
Prijs: 30 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal C202 

Aan de hand van de traditionele Officepakketten (Word, Excel, PowerPoint) worden talrijke tips getoond die je taken en opdrachten voor de hogeschool moeten vereenvoudigen en sneller moeten kunnen laten verlopen. Tevens wordt in de cursus grote aandacht besteed aan het opmaken en opfleuren van taken zodat die ook presenteerbaar zijn.

Schrijf je in voor 'ICT: Office 2016' 

Top ›

Spelling

Doelgroep: studenten die hun Nederlandse spelling en grammatica willen verbeteren en willen weten waar ze in de toekomst belang aan moeten hechten.
Datum: 1 lesmoment: maandag 9/09/2019, van 9u tot 16u 
Prijs: 25 euro
Locatiecampus Kattenberg, C102

Je frist de Nederlandse spellingregels op. Talrijke oefeningen met onmiddellijke feedback maken duidelijk waar je staat. De werkwoordsvormen gaan we samen nog eens apart te lijf zodat je daar tijdens je opleiding vlot mee werkt. Verder optimaliseren korte schrijfoefeningen je grammaticale kennis waar die communicatief gezien van belang is. Het is namelijk essentieel dat je bijvoorbeeld voor logische verbanden zorgt in en tussen zinnen.

Schrijf je in voor 'spelling' 

Top ›

Studiemethode

Doelgroep: studenten die twijfelen aan hun studiemethode en deze willen optimaliseren met nieuwe leerstrategieën. 
Datum: 1 lesmoment, keuze uit:

 • maandag 9/09/2019, van 13u tot 16u
 • dinsdag 10/09/2019, van 9u tot 12u
 • woensdag 11/09/2019, van 9u tot 12u
 • woensdag 11/09/2019, van 13u tot 16u
 • donderdag 12/09/2019, van 9u tot 12u
 • donderdag 12/09/2019, van 13u tot 16u

Prijs: 20 euro
Locatiecampus Kattenberg

Hoger onderwijs verschilt in veel opzichten van het secundair onderwijs. Studeren in het hoger onderwijs houdt onder meer in dat je grote(re) hoeveelheden leerstof op korte termijn moet kunnen verwerken. Een aangepaste studiemethode helpt hierbij.

In deze workshop oefenen we de studiemethode van het ‘actief leren’ in. Aan de hand van verschillende stappen en oefeningen leren we hoe je een cursus op een efficiënte manier verwerkt. Vooral het structureren en het schematiseren van leerstof komt aan bod. Ten slotte krijg je nog een aantal tips en tricks om vlot je studies aan te vatten.  

Schrijf je in voor 'studiemethode' 

Top ›

Uitspraak en articulatie

Doelgroep: Hoort iedereen aan je uitspraak van welke streek je komt en stoort dat je? In de training uitspraak & articulatie leer je onze taal op de standaardmanier uitspreken, juiste zinnen te maken (en je stem op een juiste manier gebruiken). Deze instapcursus is er voor iedereen die tijdens zijn studie wil letten op een verzorgde, pittige articulatie.
Datum: 2 lesmomenten: dinsdag 10/09/2019 en donderdag 12/09/2019, telkens van 9u tot 12u
Prijs: 25 euro
Locatiecampus Kattenberg, E106

Op een ludieke manier wordt er met (taal en) uitspraak gespeeld, afgewisseld met theorie om een beter inzicht in het spreken te krijgen. Geen saaie cursus, maar een luchtige leerrijke training die je een beter beeld van jezelf, en van je uitspraak, zal geven (goede stem in een ontspannen lichaam!)

Schrijf je in voor 'uitspraak en articulatie' 

Top ›

Wiskunde statistiek

Doelgroep: studenten ingeschreven voor een studie waarin het vak statistiek voorkomt en daarover onzeker zijn.
Datum: 3 lesmomenten: maandag 9 t.e.m. woensdag 11/09/2019, telkens van 13u tot 16u
Prijs: 30 euro
Locatiecampus Kattenberg, E106

 • Begrippen uit de beschrijvende statistiek
 • Representativiteit van een steekproef
 • Soorten gegevens en opstellen van frequentietabellen
 • Centrummaten
 • Spreidingsmaten
 • Concreet

Schrijf je in voor 'wiskunde statistiek' 

Top ›


Voor studenten grafische en digitale media

Wiskunde

Doelgroep: Om voorbereid te kunnen starten met de opleiding grafische en digitale media moet je bepaalde wiskundige basisvaardigheden goed onder de knie hebben om er op verder te bouwen in de lessen Foto- en colorimetrie en Wetenschappen.
Datum: 5 lesmomenten: maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 8.45u tot 12u
Prijs: 60 euro
Locatiecampus Mariakerke 

 • Machten – omzetten van eenheden
 • Omvormen van formules
 • Functies
 • Het concept integraal als oppervlakte – geen integratiemethodes
 • Matrices: basiskennis
 • Goniometrie in een rechthoekige driehoek
 • Oppervlakte en omtrek van rechthoeken en cirkels
 • Oppervlakte en volume van bollen, cilinders en balken
 • Stelsels van 2/3 vergelijkingen van de eerste graad met 2/3 onbekenden
 • Vergelijking van een rechte

Schrijf je in voor 'wiskunde' 

Top ›


Voor studenten secundair onderwijs

Haartooi

Doelgroep: studenten OSO - onderwijsvak haartooi, met weinig of geen voorkennis haarzorg / hairstylist
Datum: 5 lesmomenten: maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 8.30u tot 16u
Prijs: 45 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal A003

De student krijgt de basisvaardigheden van het kappersvak aangeleerd en oefent die onmiddellijk in.
Onderwerpen zijn voorbereidende handelingen, lang haar technieken, krultangtechnieken, watergolftechnieken en  brushing.

Schrijf je in voor 'haartooi'

Top ›

Notenleer

Doelgroep: studenten met als keuzevak Muzikale Opvoeding, bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Datum: 5 lesmomenten: maandag 9 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 9u tot 12u
Prijs: 30 euro
Locatiecampus Goudstraat
Docent: Johannes Dewilde (docent Muzikale opvoeding)

Sessie 1 op maandag:
Nagaan of de kandidaten al dan niet een achterstand hebben voor één van de facetten van de artistieke component: de ‘ritmisch-melodische vorming’.

Sessies 2 tot 5 van dinsdag tot vrijdag:
Bijwerken van de achterstand voor de ritmisch-melodische vorming en eventueel een aanzet geven om een bijscholingstraject te volgen in semester 1 (en 2) buiten de Arteveldehogeschool.

Schrijf je in voor 'notenleer' 

Top ›

Wiskunde

Doelgroep: voor studenten OSO, vakgroep wiskunde
Datum: 2 lesmomenten: maandag 9 t.e.m. dinsdag 10/09/2019, telkens van 9u tot 12u
Prijs: 20 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal E107

 • De getallenverzamelingen (natuurlijke, gehele, rationale en reële getallen) 
 • Volgorde van bewerkingen
 • Vierkantswortels
 • Machten met gehele exponenten
 • Eerstegraadsvergelijkingen
 • Eerstegraadsfuncties
 • Vierkantsvergelijkingen
 • Tweedegraadsfuncties
 • Ontbinden in factoren

Schrijf je in voor 'wiskunde' 

Top ›


Voor studenten podologie

Wiskunde in functie van mechanica

Doelgroep: Om voorbereid te kunnen starten met de opleiding podologie moet je bepaalde wiskundige basisvaardigheden goed onder de knie hebben om er op verder te bouwen in de lessen biomechanica. In deze instapcursus herhalen we deze basisvaardigheden.
Datum: 2 lesmomenten, keuze uit:

 • donderdag 12 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 9u tot 12u
 • donderdag 12 t.e.m. vrijdag 13/09/2019, telkens van 13u tot 16u

Prijs: 20 euro
Locatiecampus Kattenberg, lokaal E207

 • Rekenen met een zakrekenmachine – volgorde van bewerkingen
 • Rekenen met machten met rationale exponenten
 • Oplossen van vergelijkingen – omvormen van formules
 • Functies: eerste- en tweedegraadsfuncties, homografische functie
 • Goniometrie in een rechthoekige driehoek
 • De goniometrische getallen van georiënteerde hoeken – goniometrische cirkel
 • Vectoren

Schrijf je in voor 'wiskunde in functie van mechanica' 

Top ›


Voor graduaatsstudenten

Een vliegende start

Doelgroep: studenten die met een graduaatsopleiding starten en waarvoor de stap naar hoger onderwijs wat groter is
Datum: 4 halve dagen, je kan een keuze maken of je kan alles volgen

 • dinsdag 10/09/2019, van 9u tot 12u (studiemethode deel 1)
 • woensdag 11/09/2019, van 9u tot 12u (studiemethode deel 2)
 • donderdag 12/09/2019, van 9u tot 12u (plannen en taken)
 • vrijdag 13/09/2019, van 9u tot 12u (digitale leeromgeving)

Prijs: gratis
Locatiecampus Tinelstraat

Kom je uit een studierichting waar je minder moest studeren of is het al een hele tijd geleden dat je nog op of in de schoolbanken zat? In de week voor de start van het academiejaar organiseren we voor een beperkte groep studenten workshops zodat je goed voorbereid aan de start staat. We zetten in op een goede studiemethode, een efficiënte studieplanning, het maken van taken en werken met de digitale leeromgeving. Deze instapcursus is voor graduaatsstudenten van campus Tinelstraat.

Meer info en inschrijven 

Top ›