Instapcursussen

Wil jij je voorkennis opfrissen? Volg (vrijblijvend) een instapcursus in de week van maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 september 2021 (de week voor de start van het academiejaar). De cursussen zijn zowel opleidingsspecifiek als algemeen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het cursusmateriaal en de lesuren. 

Inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 25 juni 2021 om 10u, met de studentenaccount die je ontvangt bij je inschrijving voor een opleiding op campus Hoogpoort (opgelet, de account heeft activeringstijd nodig). De inschrijvingsmodule werkt enkel met internetbrowser Chrome, Firefox of Edge.

 

Het programma wordt nog samengesteld, hier vind je alvast het programma van vorig jaar: 


Voor alle opleidingen:

 • Academisch schrijven

 • Boekhouden

 • Chemie 

 • Engels 

 • Frans 

 • Hoorcolleges volgen 

 • ICT: Office 2019 

 • Spelling

 • Studeren met AD(H)D

 • Studiemethode
   

Voor studenten ergotherapie:

 • How do you do the things that you do? Een introductie in ergotherapeutisch vakjargon


Voor studenten grafische en digitale media (bachelor)
Voor studenten programmeren (graduaat):

 • Wiskunde


Voor studenten secundair onderwijs:

 • Haartooi 

 • Notenleer

 • Wiskunde


Voor studenten podologie:

 • Wiskunde in functie van mechanica


Voor graduaatsstudenten campus tinel:

 • Een vliegende start


Voor alle OPLEIDINGEN

 

Academisch schrijven

Doelgroep: studenten die zich willen oefenen om gestructureerde zakelijke teksten te schrijven. 
Datum: 1 dag: dinsdag 8/09/2020, van 9u tot 16u 
Prijs: 25 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal E107
Inhoud: Elke tekst vraagt om een duidelijke structuur. Zowel een mailtje naar een medestudent als een heus rapport voor een lesgever. Lezers vinden het namelijk helemaal niet leuk om te moeten puzzelen. 
Deze workshop geeft je de mogelijkheid te trainen rond samenhang en alineabouw zodat de (kritische) lezer je boodschap snel begrepen heeft. Na deze workshop kan je ‘met effect teksten schrijven’. In een hogeschool moet je namelijk geregeld verslagen en rapporten schrijven. De belangrijkste regels van deze kunst ga je toepassen aan de hand van allerlei kleine opdrachten. Zo weet je bij de start van het academiejaar meteen van wanten als je papers moet schrijven. 

Schrijf je in

#top

Boekhouden 

Doelgroep: studenten ingeschreven voor een studie waarin boekhouden als olod voorkomt, met geen of weinig voorkennis. 
Datum: 5 halve dagen: maandag 7 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 13u tot 16u 
Prijs: 35 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal E101
Inhoud: Inleiding tot het dubbel boekhouden. Aan de hand van een eenvoudige fictieve bedrijfssituatie wordt het tot stand komen van de balans en resultatenrekening uitgelegd. Hierbij hoort een inleiding in de begrippen actief en passief, EV en VV, vast actief en vlottend actief, debet en credit, het gebruik van rekeningnummers, het werken met journaalposten en T-rekeningen. Na de instapcursus ben je in staat eenvoudige boekhoudkundige verrichtingen te registreren. 

Schrijf je in

#top

Chemie

Doelgroep: studenten ingeschreven voor een studie waarin het vak chemie of natuurwetenschappen voorkomt, komende uit niet-wetenschappelijke richtingen. 
Datum: 5 halve dagen: maandag 7 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 9u tot 12u 
Prijs: 35 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal D006
Inhoud: Bouw van het atoom, bouw van de molecule, kennismaking met de verbindingsklassen.

Schrijf je in

#top

Engels 

Doelgroep: studenten die hun basiskennis Engels willen opfrissen 
Datum: 5 halve dagen: maandag 7 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 9u tot 12u 
Prijs: 35 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal E102
Inhoud: Opfrissen basiskennis Engels van woordenschat en spraakkunst. Focus op wetenschappelijke literatuur. Verschillende leesstrategieën. Vorming van voornaamste tijden en wijzen + vervoeging van de belangrijkste werkwoorden. Gerichte oefeningen op spreek- en luistervaardigheid. Met ruimte voor de noden van de deelnemers.

Schrijf je in 

#top

Frans 

Doelgroep: studenten die hun kennis Frans willen opfrissen. Basiskennis Frans uit het middelbaar is vereist. 
Datum: 5 halve dagen, keuze uit: 

 • maandag 7 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 9u tot 12u, of

 • maandag 7 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 13u tot 16u

Prijs: 35 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal E201
Inhoud: Basiskennis Frans met woordenschat en spraakkunst. Correcte zinsstructuren in eenvoudige zinnen. Remediëring van typische fouten van Nederlandstaligen. Vorming van voornaamste tijden en wijzen + vervoeging van de belangrijkste werkwoorden. Gerichte oefeningen op spreek- en luistervaardigheid. 

Schrijf je in 

#top

Hoorcolleges volgen  

Doelgroep: alle nieuwe studenten  
Datum: 1 halve dagen, keuze uit: 

 • woensdag 9/09/2020, van 13u tot 16u, of

 • donderdag 10/09/2019, van 13u tot 16u 

Prijs: 20 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal E107
Inhoud: Een hoorcollege volgen is erg intensief. In een snel tempo komt er veel en complexe informatie op je af. Je wordt blootgesteld aan nieuwe termen, academische woorden en ingewikkelde theorie, en dat in een vorm die je nog niet kent.  
In deze workshop bouwen we aan je strategieën om beter hoorcolleges te volgen. Eerst stellen we je bloot aan de nieuwe vorm, daarna reiken we manieren aan om je aandacht te versterken en meer uit het hoorcollege te halen. Zo sta je sterk voor de eerste lessen en de rest van je academische carrière. 

Schrijf je in 

#top

ICT: Office 2019

Doelgroep: studenten met geen of weinig basisvaardigheden van de diverse Officeprogramma’s Word, Excel, PowerPoint 
Datum: 2 dagen: donderdag 10/09/2020 en vrijdag 11/09/2020, telkens van 9u tot 16u 
Prijs: 30 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal C203
Inhoud: Aan de hand van de traditionele Officepakketten (Word, Excel, PowerPoint) worden talrijke tips getoond die je taken en opdrachten voor de hogeschool moeten vereenvoudigen en sneller moeten kunnen laten verlopen. Tevens wordt in de cursus grote aandacht besteed aan het opmaken en opfleuren van taken zodat die ook presenteerbaar zijn. 

Schrijf je in 

#top

Spelling 

Doelgroep: studenten die hun Nederlandse spelling en grammatica willen verbeteren en willen weten waar ze in de toekomst belang aan moeten hechten. 
Datum: 1 dag: maandag 7/09/2020, van 9u tot 16u  
Prijs: 25 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal C103
Inhoud: Je frist de Nederlandse spellingregels op. Talrijke oefeningen met onmiddellijke feedback maken duidelijk waar je staat. De werkwoordsvormen gaan we samen nog eens apart te lijf zodat je daar tijdens je opleiding vlot mee werkt. Verder optimaliseren korte schrijfoefeningen je grammaticale kennis waar die communicatief gezien van belang is. Het is namelijk essentieel dat je bijvoorbeeld voor logische verbanden zorgt in en tussen zinnen. 

Schrijf je in

#top

Studeren met AD(H)D

Doelgroep: studenten met AD(H)D of een vermoeden van AD(H)D.
Datum: 4 halve dagen: maandag 7/09, dinsdag 8/09, donderdag 10/09 en vrijdag 11/09/2020, van 9u tot 11u
Prijs: 25 euro
Locatie: campus Kattenberg, lokaal D201
Inhoud: Niet de standaard opsomming van tips en ‘hoe het zou moeten’, wel samen op zoek gaan naar wie je bent, wat je wil, wat voor jou wel zou werken en een aanzet doen om een aantal gewoontes te veranderen.

Schrijf je in

#top

Studiemethode 

Doelgroep: studenten die twijfelen aan hun studiemethode en deze willen optimaliseren met nieuwe leerstrategieën.  
Datum: ​1 halve dag, keuze uit:

 • maandag 7/09 van 13u tot 16u, of
 • dinsdag 8/09 van 9u tot 12u, of
 • woensdag 9/09 van 9u tot 12u, of
 • donderdag 10/09 van 13u tot 16u, of
 • vrijdag 11/09 van 9u tot 12u

Prijs: 20 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal E207
Inhoud: Hoger onderwijs verschilt in veel opzichten van het secundair onderwijs. Studeren in het hoger onderwijs houdt onder meer in dat je grote(re) hoeveelheden leerstof op korte termijn moet kunnen verwerken. Een aangepaste studiemethode helpt hierbij. 
In deze workshop oefenen we de studiemethode van het ‘actief leren’ in. Aan de hand van verschillende stappen en oefeningen leren we hoe je een cursus op een efficiënte manier verwerkt. Vooral het structureren en het schematiseren van leerstof komt aan bod. Ten slotte krijg je nog een aantal tips en tricks om vlot je studies aan te vatten.   

Schrijf je in

#top


Voor studenten ergotherapie

How do you do the things that you do?
Een introductie in ergotherapeutisch vakjargon

Doelgroep: startende studenten ergotherapie
Datum: 1 dag, keuze uit:

 • maandag 7/09, van 9u00 tot 16u00, of
 • dinsdag 8/09, van 9u00 tot 16u00

Prijs: 20 euro
Locatiecampus Kantienberg, lokaal L.03.08 
Inhoud: In deel 1 maken nieuwe studenten ergotherapie op een laagdrempelige en interactieve manier kennis met ergotherapeutische grondbeginsels en overtuigingen. In deel 2 komt de theorie tot leven en worden linken gelegd naar persoonlijke ervaringen en de ergotherapeutische praktijk. We sluiten de dag af met een informeel moment waarop een gezellige babbel centraal staat.

Over de middag is er een kennismakingsmoment. Breng dus zeker je lunchpakket mee!

Schrijf je in

#top


Voor studenten grafische en digitale media (bachelor)
Voor studenten programmeren (graduaat)

Wiskunde 

Doelgroep: Om voorbereid te kunnen starten met de opleiding grafische en digitale media of graduaat programmeren moet je bepaalde wiskundige basisvaardigheden goed onder de knie hebben om er op verder te bouwen in verschillende lessen
Datum: 5 halve dagen: maandag 7 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 8.45u tot 12u 
Prijs: 60 euro 
Locatie: campus Mariakerke  
Inhoud:

 • Machten – omzetten van eenheden 

 • Omvormen van formules 

 • Functies 

 • Het concept integraal als oppervlakte – geen integratiemethodes 

 • Matrices: basiskennis 

 • Goniometrie in een rechthoekige driehoek 

 • Oppervlakte en omtrek van rechthoeken en cirkels 

 • Oppervlakte en volume van bollen, cilinders en balken 

 • Stelsels van 2/3 vergelijkingen van de eerste graad met 2/3 onbekenden 

 • Vergelijking van een rechte 

Schrijf je in 

#topVorm 


Voor studenten secundair onderwijs 

Haartooi 

Doelgroep: studenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, met als keuzevak Haartooi, met weinig of geen voorkennis haarzorg / hairstylist 
Datum: 5 dagen: maandag 7 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 8.30u tot 16u 
Prijs: 45 euro 
Locatie: campus Kattenberg, lokaal A003 
Inhoud: De student krijgt de basisvaardigheden van het kappersvak aangeleerd en oefent die onmiddellijk in. 
Onderwerpen zijn voorbereidende handelingen, lang haar technieken, krultangtechnieken, watergolftechnieken en  brushing. 

Schrijf je in

#top

Notenleer 

Doelgroep: studenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, met als keuzevak Muzikale Opvoeding 
Datum: 5 halve dagen: maandag 7 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 9u tot 12u 
Prijs: 30 euro 
Locatie: campus Goudstraat 
Inhoud: Tijdens sessie 1 (maandag) wordt nagaan of de kandidaten al dan niet een achterstand hebben voor één van de facetten van de artistieke component: de ‘ritmisch-melodische vorming’. Tijdens sessies 2 tot 5 (van dinsdag tot vrijdag) wordt de achterstand bijgewerkt voor de ritmisch-melodische vorming en eventueel een aanzet geven om een bijscholingstraject te volgen in semester 1 (en 2) buiten de Arteveldehogeschool. 

Schrijf je in

#top

Wiskunde 

Doelgroep: studenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, met als keuzevak Wiskunde
Datum: 2 halve dagen: maandag 7/09/2020 en dinsdag 8/09/2020, telkens van 13u tot 16u 
Prijs: 20 euro 
Locatie: campus Kattenberg

 • De getallenverzamelingen (natuurlijke, gehele, rationale en reële getallen)  

 • Volgorde van bewerkingen 

 • Vierkantswortels 

 • Machten met gehele exponenten 

 • Eerstegraadsvergelijkingen 

 • Eerstegraadsfuncties 

 • Vierkantsvergelijkingen 

 • Tweedegraadsfuncties 

 • Ontbinden in factoren 

Schrijf je in

#top


Voor studenten podologie 

Wiskunde in functie van mechanica 

Doelgroep: Om voorbereid te kunnen starten met de opleiding podologie moet je bepaalde wiskundige basisvaardigheden goed onder de knie hebben om er op verder te bouwen in de lessen biomechanica. In deze instapcursus herhalen we deze basisvaardigheden. 
Datum: 2 halve dagen, keuze uit: 

 • donderdag 10 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 9u tot 12u, of 

 • donderdag 10 t.e.m. vrijdag 11/09/2020, telkens van 13u tot 16u 

Prijs: 20 euro 
Locatie: campus Kattenberg
Inhoud:

 • Rekenen met een zakrekenmachine – volgorde van bewerkingen 

 • Rekenen met machten met rationale exponenten 

 • Oplossen van vergelijkingen – omvormen van formules 

 • Functies: eerste- en tweedegraadsfuncties, homografische functie 

 • Goniometrie in een rechthoekige driehoek 

 • De goniometrische getallen van georiënteerde hoeken – goniometrische cirkel 

 • Vectoren 

Schrijf je in 

#top


VOOR graduaatsstudenten campus tinel

Een vliegende start 

Doelgroep: studenten die starten met een graduaatsopleiding in campus Tinelstraat (Informatiebeheer, Maatschappelijk Werk, Orthopedagogie, Sociaal-Cultureel Werk, Tolk Vlaamse Gebarentaal) en waarvoor de stap naar hoger onderwijs wat groter is 
Datum: 4 halve dagen:

 • dinsdag 8/09/2020, van 9u tot 12u (studiemethode deel 1) 

 • woensdag 9/09/2020, van 9u tot 12u (studiemethode deel 2) 

 • donderdag 10/09/2020, van 9u tot 12u (plannen en taken) 

 • vrijdag 11/09/2020, van 9u tot 12u (digitale leerplatform) 

Prijs: gratis, inschrijven = deelnemen
Locatie: campus Tinelstraat 
Inhoud: Kom je uit een studierichting waar je minder moest studeren of is het al een hele tijd geleden dat je nog op of in de schoolbanken zat? In de week voor de start van het academiejaar organiseren we voor een beperkte groep studenten workshops zodat je goed voorbereid aan de start staat. We zetten in op een goede studiemethode, een efficiënte studieplanning, het maken van taken en werken met de digitale leeromgeving. 

Schrijf je in

#top