Inhoud

Tijdens deze sessie ga je in groep interactief aan de slag met een aantal (digitale) activerende werkvormen. Je toetst de verschillende werkvormen aan jouw lesgeefstijl, doelpubliek en lespraktijkcontext. Je stapt buiten met inspiratie voor het optimaliseren van je lespraktijk.

Programma

Deze sessie gaat door op maandag 2 december 2019 van 13-16u

Doelgroep

Deze sessie is bedoeld voor leerkrachten secundair onderwijs, ook leerkrachten lager onderwijs kunnen aanknopingspunten vinden met hun lespraktijk.

Lesgevers

Sabine De Muynck: klinisch psycholoog & stagebegeleider, coach en docent pedagogische en communicatieve vakken in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – Arteveldehogeschool.

Vanessa Badisco: orthopedagoog & stagebegeleider, coach en docent PAV en pedagogische vakken in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – Arteveldehogeschool.