Inhoud

De betekenisvolle activiteitenmethode – of kortweg BAM – weerspiegelt een geïnvidualiseerde aanpak voor zorgverleners om stap-voor-stap betekenisvolle activiteiten te realiseren met bewoners van een woonzorgcentrum.  Door middel van de BAM werken zorgverleners en bewoners samen en leren ze elkaar, vanuit een persoonsgerichte benadering, kennen. De BAM vindt zijn kracht in een één-op-één dialoog; de bewoners worden actief betrokken en hebben in de BAM het woord, zij worden gezien en gehoord en tellen mee. Zorgverleners komen door de BAM te weten wat betekenisvol is voor en wat de noden zijn van de bewoner, met betrekking tot dagelijkse activiteiten. Om dit proces onder de knie te krijgen, bieden we een verdiepende vormingsreeks aan. In vijf modules wordt theoretische duiding afgewisseld met interactieve werkvormen (casussen, filmgesprekken, observaties, discussiefora, intervisie ... ) en krijgen cursisten verwerkingsopdrachten om de aangeleerde vaardigheden en inzichten toe te passen in hun eigen praktijkervaring.  Deze vernieuwde kijk is een uitdaging voor alle mensen van het multidisciplinaire team én voor de beleidsverantwoordelijken.

Programma van een vormingsdag

8.45u: Onthaal met koffie
9.00u: Voormiddagprogramma
12.15u: Lunch met broodjes
13.00u: Namiddagprogramma
16.30u: Einde van de studiedag

Modules

Module 1 - Een inleiding op de betekenisvolle activiteitenmethode

In deze module worden volgende onderwerpen theoretisch benaderd: het woonzorgdecreet, de nieuwe visie over de ‘woonzorgbegeleider’, levenskwaliteit in een woonzorgcentrum, ‘Shared Decision Making’ en ‘Active Ageing’. Nadien wordt concreet ingezoomd op het concept van betekenisvolle activiteiten; ‘Wat zijn betekenisvolle activiteiten?’, ‘Hoe worden deze ervaren door bewoners van een woonzorgcentrum?’, ‘Hoe kijken zorgverleners naar dergelijke activiteiten?’ en ‘Wat zijn de succesfactoren van betekenisvolle activiteiten?’. Deze module wordt afgesloten met de voorstelling van de BAM.

Module 2 - Elkaar leren kennen

De eerste stap van de BAM is ‘elkaar leren kennen’. In deze module verdiepen cursisten zich in de diverse interview- en gesprekstechnieken die kunnen helpen bij het achterhalen van betekenisvolle activiteiten voor bewoners. Daarnaast leert men in deze module ook een aantal meetinstrumenten kennen die gebruikt kunnen worden bij bewoners van een woonzorgcentrum om, onder meer, levenskwaliteit en het activiteitenkapitaal in kaart te brengen.

Module 3 - Samen doelen bepalen

Door middel van de BAM kunnen bewoners en zorgverleners in gezamenlijk overleg doelen bepalen over de betekenisvolle activiteiten. In deze module leren cursisten hiervoor verschillende technieken aan: het analyseren van het mentaal beeld van activiteiten, het stappenplan van ‘Shared Decision Making’ en brainstormen met bewoners (GPS-sessie) komen aan bod.

Module 4 - Acties plannen en uitvoeren

In deze module worden een aantal good practices voorgesteld met betrekking tot de BAM. Cursisten verdiepen zich in de vier strategieën om betekenisvolle activiteiten te realiseren en staan stil bij begeleidingstechnieken van activiteiten. Er wordt ook ingezoomd op het realiseren van betekenisvolle activiteiten voor ‘bijzondere’ groepen in een woonzorgcentrum (mannen, bewoners met dementie, bewoners met depressie ... ).

Module 5 - Evaluatie en 'wrapping up'

In de laatste stap van de BAM staan zorgverleners en bewoners stil bij hoe de betekenisvolle activiteit gerealiseerd werd. In deze module worden evaluatietechnieken aangeleerd en ingeoefend. De vijfdaagse verdiepingsreeks wordt tijdens deze module afgesloten met een voorstelling van de BAM-ervaringen van de cursisten en een herhaling van de krachtpunten van de BAM.

Doelgroep

Alle teamleden die betrokken zijn bij het wonen en leven van de oudere. De vooropleiding of functie kan zeer verschillend zijn: paramedici, opvoedkundigen, verpleegkundigen, zorgkundigen, verantwoordelijken ...

Lesgevers

Valerie Desmet, Elise Cornelis, Patricia De Vriendt en Ruben Vanbosseghem (als onderzoekers en auteurs van het boek ‘Betekenisvolle Activiteitenmethode’) en gastsprekers met BAM-ervaring.