Inhoud

De betekenisvolle activiteitenmethode – of kortweg BAM – weerspiegelt een geïndividualiseerde aanpak voor zorgverleners om stap-voor-stap betekenisvolle activiteiten te realiseren met bewoners van een woonzorgcentrum.  Door middel van de BAM werken zorgverleners en bewoners samen en leren ze elkaar vanuit een persoonsgerichte benadering kennen. De BAM vindt zijn kracht in een één-op-één dialoog; de bewoners worden actief betrokken en hebben in de BAM het woord. Zij worden gezien en gehoord en tellen mee. Zorgverleners komen door de BAM te weten wat betekenisvol is en wat de noden van de bewoner zijn, met betrekking tot dagelijkse activiteiten.

Om dit proces onder de knie te krijgen, bieden we een verdiepende vormingsreeks aan. Deze vernieuwde kijk is een uitdaging voor alle mensen van het multidisciplinaire team én voor de beleidsverantwoordelijken.

Doel

In zes studiedagen bieden we een theoretische, wetenschappelijk onderbouwde duiding aan. Daarnaast gaan we aan de slag via interactieve werkvormen (casussen, filmgesprekken, observaties, discussiefora, intervisie). De ervaringen van collega’s die de BAM reeds toepassen, komen ruim aan bod. Door het uitwerken van een verwerkingsopdracht pas je de aangeleerde vaardigheden en inzichten toe in de eigen praktijkervaring. Doorheen het hele opleidingstraject staan we ook stil bij je professionele kwaliteiten en identiteit die het proces van implementatie van de BAM kan ondersteunen. Tijdens de zesde dag, de terugkomdag, zoomen we in op de reeds opgedane ervaringen met de BAM en bieden we verdiepende thema’s aan. De inhoud hiervan wordt afgestemd op de noden die cursisten ervaren. 

Op het einde van de reeks ben je BAM-expert en ben je in staat om de BAM te integreren in de dagelijkse werking van een organisatie. We reiken je handvaten en tools aan om concreet aan de slag te gaan op de werkvloer. Na het doorlopen van het BAM-traject ben je in staat om je team, je collega’s mee te nemen in het BAM-verhaal.  

Doelgroep

Deze opleiding is uitdagend voor alle zorgverleners van het multidisciplinaire team in een woonzorgcentrum, maar ook voor beleidsverantwoordelijken. De vooropleiding of functie kan zeer verschillend zijn: paramedici, opvoedkundigen, verpleegkundigen, zorgkundigen, verantwoordelijken ...  

Programma

6/2/2020        Wat is de Betekenisvolle Activiteiten Methode?
20/2/2020     Het WZC, de BAM en ik
12/3/2020     Aan de slag met de BAM
26/3/2020     Uitdagingen onderweg
14/5/2020     Kleine en grote successen met de BAM
29/10/2020  Terugkomdag

Programma van een vormingsdag

8.45u: Onthaal met koffie
9.00u: Voormiddagprogramma
12.15u: Lunch met broodjes
13.00u: Namiddagprogramma
16.30u: Einde van de studiedag

Lesgevers

Valerie Desmet, Elise Cornelis, Patricia De Vriendt en Ruben Vanbosseghem (als onderzoekers en auteurs van het boek ‘Betekenisvolle Activiteitenmethode’), Johanna Descamps en gastsprekers met BAM-ervaring.