Inhoud

De betekenisvolle activiteitenmethode – of kortweg BAM – weerspiegelt een geïndividualiseerde aanpak voor zorgverleners om stap-voor-stap betekenisvolle activiteiten te realiseren met bewoners van een woonzorgcentrum. Door middel van de BAM werken zorgverleners en bewoners samen en leren ze elkaar vanuit een persoonsgerichte benadering kennen. De BAM vindt zijn kracht in een één-op-één dialoog. De bewoners worden actief betrokken. Zorgverleners komen door de BAM te weten wat betekenisvol is en wat de noden van de bewoner zijn met betrekking tot dagelijkse activiteiten.

Doorheen de afgelopen Covid-periode werd duidelijk hoe belangrijk het is om te kunnen inzetten op het wonen en leven in je organisatie.  Deze tool zal zeker een ondersteuning zijn en je heel wat nieuwe inzichten geven.  Om dit proces onder de knie te krijgen, bieden we deze verdiepende zesdaagse vormingsreeks aan. 

Op het einde van de reeks ben je BAM-expert en ben je in staat om de BAM te integreren in de dagelijkse werking. We reiken je handvaten en tools aan om concreet aan de slag te gaan op de werkvloer.  

Het ganse programma kan online gevolgd worden. We voorzien naast online vormingsmomenten ook heel wat momenten waar je als cursist elkaar kan ontmoeten om zo samen kennis te maken met de BAM. Er wordt steeds ruimte voorzien om in kleine groepjes in interactie te gaan met de lesgevers en de andere deelnemers. Doorheen het hele opleidingstraject staan we ook stil bij je professionele kwaliteiten en - identiteit die het proces van implementatie van de BAM kan ondersteunen. 

Doelgroep

Deze opleiding is uitdagend voor alle zorgverleners van het multidisciplinaire team in een woonzorgcentrum, maar ook voor beleidsverantwoordelijken. De vooropleiding of functie kan zeer verschillend zijn: paramedici, opvoedkundigen, verpleegkundigen, zorgkundigen, verantwoordelijken ...